Voor "blote eigenaar" hebben we 322 mogelijke resultaten gevonden. De resultaten zijn gegroepeerd per 25 en geordend volgens vermoedelijke relevantie.

Vorige 1 2 3 4 ... Volgende

1 Je erft het ‘vruchtgebruik’ van een woning: welke herstellingen moet je uitvoeren… en betalen?
context: vruchtgebruik, blote eigendom, notaris
Bij erfenissen komt het vaak voor dat de langstlevende partner het vruchtgebruik erft van goederen uit de erfenis, waaronder de gezinswoning. De kinde

2 Welke zijn de rechten en plichten van vruchtgebruiker en blote eigenaar?
context: vruchtgebruik
Een vruchtgebruiker heeft volgende rechten: hij mag de met vruchtgebruik belaste zaken gebruiken; hij mag er de vruchten en inkomsten van inn

3 De gevolgen van wettelijk samenwonen
Samenwonen is een belangrijke stap in je relatie. Maar heb je ook al even stilgestaan bij de juridische gevolgen van samen onder één dak

4 Schenken met behoud van zekerheid en inkomsten
Er wordt in de praktijk  vaak geschonken met voorbehoud van vruchtgebruik. Vruchtgebruik kan voorbehouden worden zowel bij schenking van roerende

5 De gesplitste aankoop
De gesplitste aankoop is een veel gebruikte techniek bij successieplanning waarbij de ene persoon het vruchtgebruik koopt en de andere de blote eigend

6 De verzekeringen

7 Apart gaan wonen zonder te scheiden
Ook gehuwde koppels beslissen soms om niet meteen over te gaan tot een echtscheiding. Ze wonen feitelijk apart, maar zijn nog getrouwd. Vaak zien de h

8 Het wettelijk gemeenschapsstelsel
Elk huwelijk is onderworpen aan een huwelijksvermogensstelsel, ook indien er geen huwelijkscontract werd afgesloten. Als koppels géén hu

9 Hoe werkt het vruchtgebruik?
In België erft de langstlevende partner het vruchtgebruik (over welke goederen precies hangt af van de gekozen samenlevingsvorm). Zijn er kindere

10 Blote eigenaar
context: vruchtgebruik
Eigenaar van een goed waarvan het vruchtgebruik door iemand anders wordt uitgeoefend. De blote eigenaar heeft een volwaardig recht, terwijl een vrucht

11 Wat als mijn ex-partner sterft?
De partners zijn erfgenaam van elkaar zolang ze getrouwd zijn. Wat betekent dit concreet? De overledene was gehuwd en had kinderen De weduwe

12 Huuroverdracht en onderhuur
In tegenstelling met het gemeen recht waar huuroverdracht of onderverhuur door een geschreven verbodsbepaling kunnen verhinderd worden, is huuroverdra

13 Mijn moeder heeft het vruchtgebruik geërfd over de nalatenschap van mijn vader. Ik erf als kind slechts de blote eigendom, maar ik zou toch willen overgaan tot de verkoop van bepaalde goederen. Kan dat?
Wanneer een persoon sterft, erft de langstlevende echtgeno(o)t(e) het vruchtgebruik van de hele nalatenschap. De kinderen krijgen dan slechts de blote

14 Niet trouwen, maar toch alles goed regelen? Zo pak je het aan!
context: wettelijk samenwonen, trouwen, beding van aanwas, samenwonen, erfrecht
Trouwen? Niet iedereen gaat ervoor. Maar de meeste koppels willen elkaar toch voldoende beschermen voor het geval één van hen zou overli

15 Vanaf wanneer ben ik precies eigenaar van mijn woning ?
context: verkoopovereenkomst, compromis, verkoopakte, verkoop woning, notaris
In principe komt een verkoop tot stand wanneer er een akkoord is over het goed en de prijs. Maar eigenaar van je aangekochte woning word je in de mees

16 Welke zijn mijn rechten en plichten ingevolge het vruchtgebruik?
context: vruchtgebruik
Als vruchtgebruiker hebt u het recht levenslang alle goederen van de nalatenschap te gebruiken, er de opbrengst van te innen, ze te beheren (verhuren,

17 Mijn onroerend goed verkopen: Wat met mijn huurder(s)?
context: huurovereenkomst
Als verhuurder kan je om tal van redenen je verhuurd pand verkopen. Het is daarbij helemaal niet ondenkbeeldig dat je als verhuurder bekommerd bent om

18 Een appartement kopen
Appartementbewoners komen in alle geuren en kleuren voor: jonge koppels die juist samenwonen, oudere mensen, zaakvoerders die boven hun zaak willen wo

19 De algemene vergadering van mede-eigenaars
Als eigenaar zal je deel uitmaken van de algemene vergadering. Elke mede-eigenaar van een kavel maakt er deel van uit. Huurders maken geen deel uit va

20 Wat als de verhuurder verkoopt?
Een verhuurder mag uiteraard zijn onroerend goed verkopen. Wel moet hij voor het sluiten van de verkoopovereenkomst, de koper-kandidaat op de hoogte b

21 Het bod, de optie en de wederzijdse koop- en verkoopbelofte
Een koper die de ideale woning heeft gevonden, heeft verschillende mogelijkheden om zich te verbinden ten opzichte van de verkoper: een bod uitbrengen

22 Het recht op natrekking
Het recht van natrekking is een recht, waardoor de vruchten van roerende goederen en de gebouwen en beplantingen op onroerende goederen vermoed worden

23 Exploitatie van het gepachte goed
De pachter heeft het recht om allerlei gebouwen op te richten, mits hij ze onderhoudt en er alle lasten van draagt. Hij mag alle werken uitvoeren die

24 De gevolgen van wettelijk samenwonen
Samenwonen is een belangrijke stap in je relatie. Maar heb je ook al even stilgestaan bij de juridische gevolgen van samen onder één dak

25 (groot)ouders
Kinderen erven doorgaans op latere leeftijd. Veel ouders en grootouders willen hun kinderen of kleinkinderen dan ook bij leven een financieel duwtje i

Vorige 1 2 3 4 ... Volgende