Voor "blote eigenaar" hebben we 306 mogelijke resultaten gevonden. De resultaten zijn gegroepeerd per 25 en geordend volgens vermoedelijke relevantie.

Vorige 1 2 3 4 ... Volgende

1 Je erft het ‘vruchtgebruik’ van een woning: welke herstellingen moet je uitvoeren… en betalen?
context: vruchtgebruik, blote eigendom, notaris
Bij erfenissen komt het vaak voor dat de langstlevende partner het vruchtgebruik erft van goederen uit de erfenis, waaronder de gezinswoning. De kinde

2 Welke zijn de rechten en plichten van vruchtgebruiker en blote eigenaar?
context: vruchtgebruik
Een vruchtgebruiker heeft volgende rechten: hij mag de met vruchtgebruik belaste zaken gebruiken; hij mag er de vruchten en inkomsten van inn

3 Wat als mijn ex-partner sterft?
De partners zijn erfgenaam van elkaar zolang ze getrouwd zijn. Wat betekent dit concreet? De overledene was gehuwd en had kinderen De weduwe

4 Schenken met behoud van zekerheid en inkomsten
Er wordt in de praktijk  vaak geschonken met voorbehoud van vruchtgebruik. Vruchtgebruik kan voorbehouden worden zowel bij schenking van roerende

5 De gesplitste aankoop
De gesplitste aankoop is een veel gebruikte techniek bij successieplanning waarbij de ene persoon het vruchtgebruik koopt en de andere de blote eigend

6 De gevolgen van wettelijk samenwonen
Samenwonen is een belangrijke stap in je relatie. Maar heb je ook al even stilgestaan bij de juridische gevolgen van samen onder één dak

7 Blote eigenaar
context: vruchtgebruik
Eigenaar van een goed waarvan het vruchtgebruik door iemand anders wordt uitgeoefend. De blote eigenaar heeft een volwaardig recht, terwijl een vrucht

8 De gesplitste aankoop
De gesplitste aankoop is een veel gebruikte techniek bij successieplanning waarbij de ene persoon het vruchtgebruik koopt en de andere de blote eigend

9 De verzekeringen

10 Apart gaan wonen zonder te scheiden
Ook gehuwde koppels beslissen soms om niet meteen over te gaan tot een echtscheiding. Ze wonen feitelijk apart, maar zijn nog getrouwd. Vaak zien de h

11 Het wettelijk gemeenschapsstelsel
Elk huwelijk is onderworpen aan een huwelijksvermogensstelsel, ook indien er geen huwelijkscontract werd afgesloten. Als koppels géén hu

12 Mijn moeder heeft het vruchtgebruik geërfd over de nalatenschap van mijn vader. Ik erf als kind slechts de blote eigendom, maar ik zou toch willen overgaan tot de verkoop van bepaalde goederen. Kan dat?
Wanneer een persoon sterft, erft de langstlevende echtgeno(o)t(e) het vruchtgebruik van de hele nalatenschap. De kinderen krijgen dan slechts de blote

13 Niet trouwen, maar toch alles goed regelen? Zo pak je het aan!
context: wettelijk samenwonen, trouwen, beding van aanwas, samenwonen, erfrecht
Trouwen? Niet iedereen gaat ervoor. Maar de meeste koppels willen elkaar toch voldoende beschermen voor het geval één van hen zou overli

14 Eigenaar van een leegstaande woning?
context: leegstandsregister, leegstandsheffing
Stel, je erft of je koopt een onroerend goed dat al jaren leeg staat. Een ooit verworven, maar vergeten woning die aan een serieuze opknapbeurt toe is

15 Vanaf wanneer ben ik precies eigenaar van mijn woning ?
context: verkoopovereenkomst, compromis, verkoopakte, verkoop woning, notaris
In principe komt een verkoop tot stand wanneer er een akkoord is over het goed en de prijs. Maar eigenaar van je aangekochte woning word je in de mees

16 Welke zijn mijn rechten en plichten ingevolge het vruchtgebruik?
context: vruchtgebruik
Als vruchtgebruiker hebt u het recht levenslang alle goederen van de nalatenschap te gebruiken, er de opbrengst van te innen, ze te beheren (verhuren,

17 Een appartement kopen
Appartementbewoners komen in alle geuren en kleuren voor: jonge koppels die juist samenwonen, oudere mensen, zaakvoerders die boven hun zaak willen wo

18 De algemene vergadering van mede-eigenaars
Als eigenaar zal je deel uitmaken van de algemene vergadering. Elke mede-eigenaar van een kavel maakt er deel van uit. Huurders maken geen deel uit va

19 Wat als de verhuurder verkoopt?
Een verhuurder mag uiteraard zijn onroerend goed verkopen. Wel moet hij voor het sluiten van de verkoopovereenkomst, de koper-kandidaat op de hoogte b

20 Mijn onroerend goed verkopen: Wat met mijn huurder(s)?
context: huurovereenkomst
Als verhuurder kan je om tal van redenen je verhuurd pand verkopen. Het is daarbij helemaal niet ondenkbeeldig dat je als verhuurder bekommerd bent om

21 Huuroverdracht en onderhuur
In tegenstelling met het gemeen recht waar huuroverdracht of onderverhuur door een geschreven verbodsbepaling kunnen verhinderd worden, is huuroverdra

22 Gesplitste aankoop
context: successieplanning, gesplitste aankoop
De gesplitste aankoop is een techniek in successieplanning waarbij de ouders enkel het vruchtgebruik van het onroerend goed aankopen, terwijl het kind

23 Ik heb kinderen: is het dan aangeraden om te trouwen?
context: huwelijkscontract, wettelijk samenwonen, feitelijk samenwonen
In onze moderne maatschappij is trouwen al lang niet meer de norm. Sommigen zien samenwonen als een testfase vóór een eventueel huwelijk

24 Is het erfrecht van de langstlevende huwelijkspartner gewijzigd sinds 1 september 2018?
context: langstlevende echtgenoot, nieuw erfrecht
Ons erfrecht heeft sinds 1 september 2018 een grondige up-date ondergaan. Over de nieuwe regels die betrekking hebben op de erfrechtelijke reserve van de kinderen is er al heel wat inkt gevloeid. Maar hoe zit het met het erfrecht van de langstlevende echtgenoot?

25 De woonbonus : hoe zit de vork aan de steel?
context: woonbonus
Er is de jongste weken al wat inkt gevloeid over de afschaffing van de woonbonus. Hoe zit de regeling nu precies in elkaar? De woonbonus is in Vlaan

Vorige 1 2 3 4 ... Volgende