Voor "blote eigenaar" hebben we 285 mogelijke resultaten gevonden. De resultaten zijn gegroepeerd per 25 en geordend volgens vermoedelijke relevantie.

Vorige 1 2 3 4 ... Volgende

1 Welke zijn de rechten en plichten van vruchtgebruiker en blote eigenaar?
context: vruchtgebruik
Een vruchtgebruiker heeft volgende rechten: hij mag de met vruchtgebruik belaste zaken gebruiken; hij mag er de vruchten en inkomsten van innen;...

2 Rechten van de partijen

3 Schenken met voorwaarden en modaliteiten
Mensen kunnen “zuiver” schenken, maar in de praktijk wordt een schenking vaak geschonken onder bepaalde voorwaarden of lasten. Dat kan om eender...

4 een (notarieel) jurist voor vastgoeddossiers
Je krijgt de kans alle soorten vastgoed-dossiers die het notariaat eigen zijn te behartigen, met inbegrip van de eerder complexe dossiers, zoals : alle...

5 Een woning kopen

6 Blote eigenaar
context: vruchtgebruik
Eigenaar van een goed waarvan het vruchtgebruik door iemand anders wordt uitgeoefend. De blote eigenaar heeft een volwaardig recht, terwijl een vruchtgebruiker...

7 Mijn moeder heeft het vruchtgebruik geërfd over de nalatenschap van mijn vader. Ik erf als kind slechts de blote eigendom, maar ik zou toch willen overgaan tot de verkoop van bepaalde goederen. Kan dat?
Wanneer een persoon sterft, erft de langstlevende echtgeno(o)t(e) het vruchtgebruik van de hele nalatenschap. De kinderen krijgen dan slechts de blote...

8 Niet trouwen, maar toch alles goed regelen? Zo pak je het aan!
context: wettelijk samenwonen, trouwen, beding van aanwas, samenwonen, erfrecht
Trouwen? Niet iedereen gaat ervoor. Maar de meeste koppels willen elkaar toch voldoende beschermen voor het geval één van hen zou overlijden....

9 Vanaf wanneer ben ik precies eigenaar van mijn woning ?
context: verkoopovereenkomst, compromis, verkoopakte, verkoop woning, notaris
In principe komt een verkoop tot stand wanneer er een akkoord is over het goed en de prijs. Maar eigenaar van je aangekochte woning word je in de meeste...

10 Eigenaar van een leegstaande woning?
context: leegstandsregister, leegstandsheffing
Stel, je erft of je koopt een onroerend goed dat al jaren leeg staat. Een ooit verworven, maar vergeten woning die aan een serieuze opknapbeurt toe is....

11 Verplichtingen van de partijen

12 Mijn onroerend goed verkopen: Wat met mijn huurder(s)?
context: huurovereenkomst
Als verhuurder kan je om tal van redenen je verhuurd pand verkopen. Het is daarbij helemaal niet ondenkbeeldig dat je als verhuurder bekommerd bent om...

13 Welke zijn mijn rechten en plichten ingevolge het vruchtgebruik?
context: vruchtgebruik
Als vruchtgebruiker hebt u het recht levenslang alle goederen van de nalatenschap te gebruiken, er de opbrengst van te innen, ze te beheren (verhuren,...

14 Is het erfrecht van de langstlevende huwelijkspartner gewijzigd sinds 1 september 2018?
context: langstlevende echtgenoot, nieuw erfrecht
Ons erfrecht heeft sinds 1 september 2018 een grondige up-date ondergaan. Over de nieuwe regels die betrekking hebben op de erfrechtelijke reserve van de kinderen is er al heel wat inkt gevloeid. Maar hoe zit het met het erfrecht van de langstlevende echtgenoot?

15 Ik heb kinderen: is het dan aangeraden om te trouwen?
context: huwelijkscontract, wettelijk samenwonen, feitelijk samenwonen
In onze moderne maatschappij is trouwen al lang niet meer de norm. Sommigen zien samenwonen als een testfase vóór een eventueel huwelijk,...

16 Hervorming goederenrecht: ook stimulans voor vastgoedprojecten die wonen, werken, winkelen en sporten combineren.
context: vruchtgebruik, vastgoedtransacties, recht van opstal
De hervorming van het goederenrecht werd op 30 januari goedgekeurd door de Kamer van Volksvertegenwoordigers. "Daarmee verruimen de mogelijkheden...

17 De woonbonus : hoe zit de vork aan de steel?
context: woonbonus
Er is de jongste weken al wat inkt gevloeid over de afschaffing van de woonbonus. Hoe zit de regeling nu precies in elkaar? De woonbonus is in Vlaanderen...

18 Huuroverdracht en onderhuur
In tegenstelling met het gemeen recht waar huuroverdracht of onderverhuur door een geschreven verbodsbepaling kunnen verhinderd worden, is huuroverdracht...

19 Gesplitste aankoop
context: successieplanning, gesplitste aankoop
De gesplitste aankoop is een techniek in successieplanning waarbij de ouders enkel het vruchtgebruik van het onroerend goed aankopen, terwijl het kind/de...

20 5 tips voor slimme samenwonende kopers
context: ongehuwd samenwonen, samenlevingscontract, samenwonen, notaris, aanwasbeding, woning kopen, beschermen
Gaan samenwonen met je vriend(in) is een spannend moment. Vooral als het gepaard gaat met de aankoop van een woning. Maar voor je de champagne uithaalt,...

21 Ik koop een appartement: wat is de ‘algemene vergadering van mede-eigenaars’?
Als nieuwe eigenaar van een appartement, zal je worden uitgenodigd op de ‘algemene vergadering van mede-eigenaars’. Je bent immers méér...

22 Mijn moeder heeft het vruchtgebruik geërfd over de nalatenschap van mijn vader. Ik erf als kind slechts de blote eigendom, maar ik zou toch willen overgaan tot de verkoop van bepaalde goederen. Kan dat?
context: vruchtgebruik, blote eigendom, omzetting vruchtgebruik
Wanneer een persoon sterft, erft de langstlevende echtgeno(o)t(e) het vruchtgebruik van de hele nalatenschap. De kinderen krijgen dan slechts de blote...

23 Vruchtgebruik
context: vruchtgebruik, blote eigendom
Vruchtgebruik is het zakelijk recht om van een zaak, waarvan een ander het eigendom heeft, het tijdelijk genot te hebben. Iemand die een vruchtgebruik...

24 voor (groot)ouders
Kinderen erven doorgaans laat in hun leven. Veel ouders en grootouders willen hun kinderen of kleinkinderen dan ook bij leven een financieel duwtje in...

25 Einde van het vruchtgebruik
context: vruchtgebruik
Het vruchtgebruik is een tijdelijk recht. Er zijn verschillende manieren waarop het vruchtgebruik beëindigd kan worden: Door overlijden Door...

Vorige 1 2 3 4 ... Volgende