Scheiden en uit elkaar gaan

Hoe sterk de liefde ook mag zijn, soms loopt het mis. Wat de precieze gevolgen van de breuk zijn, verschilt naargelang je gehuwd bent, wettelijk samenwoont of feitelijk samenwoont. Ben je gehuwd, dan moet je scheiden om een einde te maken aan je huwelijk. Dat kan op verschillende manieren. Veel koppels scheiden ‘door onderlinge toestemming’. Dit veronderstelt dat je met je ex afspraken maakt over het uit elkaar gaan. Lukt het niet om zo’n regeling te treffen, dan kan je ook scheiden op grond van ‘een onherstelbare ontwrichting van het huwelijk’.

Je hoeft de echtscheidingsprocedure niet meteen op te starten. Het gebeurt ook dat huwelijks- partners apart gaan leven terwijl het huwelijk ondertussen toch voortduurt. Zijn er praktische problemen omdat je apart leeft, dan kan je voorlopige maatregelen vragen aan de familierechter .

De relatie kan ook spaak lopen als je feitelijk of wettelijk samenwoont. Een einde maken aan het feitelijk of wettelijk samenwonen, vergt minder formaliteiten dan het beëindigen van een huwelijk. Maar ook als je een wettelijke samenwoning beëindigt, kan je voorlopige maatregelen vragen. De notaris kan je adviseren in deze moeilijke periode. Hij kan je ook informeren over je rechten en plichten bij een relatiebreuk. Soms ben je verplicht om een notaris aan te spreken als je relatie op de klippen is gelopen, bijvoorbeeld bij de verdeling van een onroerend goed zoals de woning of als je niet tot een akkoord komt over de verdeling van de goederen of de schulden.

In een notendop...

Goede afspraken maken... goede ex-partners! Wie na een gestrand huwelijk in staat is om afspraken maken over alle belangrijke aspecten van de breuk kan scheiden met een EOT-procedure. Deze procedure kan schriftelijk verlopen. Lees er hier meer over.

Beslissingen maken over het omgangsrecht van de kinderen is niet evident. Ouders kiezen vaak voor co-ouderschap, maar het is geen verplichting. Informeer je hier.

Voor ex-partners gaat het einde van hun relatie vaak gepaard met de verkoop van de woning. Dat hoeft niet altijd zo te zijn. Er zijn verschillende mogelijkheden om het lot van de woning te regelen, maar de ex-partners houden best rekening met bepaalde kosten. Klik hier voor meer informatie.

 

Notaris TV

 
 

Brochures

alle brochures >

Het deel van je ex-partner overkopen

(PDF / 406,1 kB / 2 pagina's) - versie 12/2021

Klik om te downloaden