Hoe wordt de erfenis verdeeld na overlijden van je vader of moeder?

Wanneer de overledene geen testament of huwelijkscontract heeft opgemaakt, wijst de wet de erfgenamen aan. Erven gebeurt immers niet zomaar willekeurig, maar in een welbepaalde volgorde.

 
verdeling erfenis na overlijden van vader of moeder

 

Erven gebeurt in een bepaalde volgorde

De wetgever heeft een rangschikking opgesteld en de erfgenamen ingedeeld in vier orden volgens hun bloedverwantschap. Een hogere orde sluit een lagere steeds uit. De rangschikking ziet er als volgt uit:

  1. alle afstammelingen van de erflater: kinderen, kleinkinderen, achterkleinkinderen, …
  2. de ouders van de erflater samen met zijn broer(s) en zuster(s) en/of hun afstammeling(en)
  3. alle bloedverwanten in opgaande lijn: ouders, grootouders, overgrootouders…
  4. ooms, tantes en hun nakomelingen (neven en nichten dus), grootooms, groottantes.

De langstlevende partner heeft in ons erfrecht een bijzondere plaats. Zonder af te doen aan de hierboven beschreven principes, erft de langstlevende gehuwde partner de hele nalatenschap in vruchtgebruik. Minstens erft de langstlevende gehuwde de gezinswoning en de inboedel in vruchtgebruik. Dat is de zogenaamde reserve. 

De wettelijk samenwonende partner erft het vruchtgebruik van de gezinswoning en inboedel. Feitelijk samenwonende partners erven wettelijk gezien niet. Langstlevende ongehuwde partners hebben géén erfrechtelijke reserve.

Binnen een bepaalde orde, erft de persoon die in de dichtste graad staat. Om de graad te kennen tel je het aantal takken van de overledene tot de gemeenschappelijke tak en daarna tot de betrokken persoon. Zo staat een ouder in de eerste graad ten opzichte van de overledene. Broers en zussen staan in de tweede graad (je telt tot de gemeenschappelijke tak en dan terug). 

Wanneer erfgenamen in derde graad optreden (de voorouders), is er sprake van een 'kloving'. De nalatenschap wordt dan verdeeld in twee helften. De ene helft gaat naar de moederlijke lijn en de andere helft naar de vaderlijke lijn. De voorouders die het dichtst in graad staan, erven.

In België erft men tot en met de vierde graad in de vierde orde. Verder dan dit gaat men niet. Indien er geen erfgenamen zijn, gaat de erfenis naar de Belgische Staat.