Verschillende manieren om te schenken

Ons Burgerlijk Wetboek schrijft voor dat iedere schenking, in principe, verplicht via notariële akte moet gebeuren. Toch gebeuren er in de praktijk ook hand- en bankgiften. 

 

Waarom naar de notaris gaan voor een schenking?

Schenkingen zijn geen alledaagse handelingen, zoveel is zeker. De wetgever wou dat de kandidaat-schenker bij die belangrijke beslissing wordt bijgestaan door een onpartijdig raadsman in de figuur van de notaris. Schenken heeft immers verregaande gevolgen voor je vermogen. Bovendien heeft het ook een impact op je erfrecht en huwelijksvermogensrecht. Daarom is de notaris, specialist in die materies, de meest geschikte persoon om je hier met raad en daad bij te staan.

Een schenking doen zonder notariële akte is niet zonder risico. Wie goederen wegschenkt zonder notariële akte doet in feite een nietige schenking. Gelukkig loopt het niet altijd zo een vaart. Een aantal zogenaamde "alternatieve" schenkingstechnieken, die geen notariële tussenkomst vereisen, worden in ons recht toegelaten.

 

 

 

 

De schenking via een notariële schenkingsakte: veilig en juridisch zekerder

Heel vaak gaat een schenking gepaard met voorwaarden en modaliteiten. Meestal gaat het dan om garanties voor de schenker. Bijvoorbeeld dat die in ruil voor de schenking  van het kapitaal een bepaalde rente uitbetaald krijgt door de begiftigde,  de persoon die de schenking kreeg. Of een verbod voor de begiftigde om aandelen die hij geschonken kreeg te vervreemden zolang de schenker leeft. Denk ook  aan een schenking onder voorbehoud van vruchtgebruik, waarbij de schenker nog kan genieten van het geschonken goed of de vruchten ervan (bv. de rente op de rekening).

Alle schenkingen die onderworpen zijn aan een bepaalde voorwaarde of modaliteiten (zoals een schenking 'onder voorbehoud van vruchtgebruik') moeten verplicht via een notariële akte gebeuren, zowel voor de schenking van een onroerend goed (bv. een woning) als van een roerend goed (bv. geld).