Vragen over Schenken (57)

 
 1. Wat betekent de « fictieve massa »?
 2. Kan ik mijn testament achteraf nog wijzigen?
 3. Mag ik een zorgverlener opnemen in een testament?
 4. Ik ben vrijgezel en ik heb geen kinderen, wie erft wat?
 5. Kan ik mijn vermogen onbeperkt wegschenken aan mijn beste vriend/vriendin of aan een goed doel?
 6. Kan ik schenken aan minderjarige kinderen?
 7. Heeft successieplanning enkel nut voor grote vermogens?
 8. Ik heb al jaren een slechte verstandhouding met mijn huwelijkspartner, is er een mogelijkheid om hem of haar te onterven?
 9. Mijn moeder heeft meer en meer last van geheugenverlies. Ik ben bang dat ze op termijn moeite zal hebben om haar rekeningen te beheren.
 10. Rentenieren in het buitenland, heeft dat een invloed op de erfenis van mijn kinderen?
 11. Mijn moeder heeft het vruchtgebruik geërfd over de nalatenschap van mijn vader. Ik erf als kind slechts de blote eigendom, maar ik zou toch willen overgaan tot de verkoop van bepaalde goederen. Kan dat?
 12. Kan ik in een testament ook bepaalde wensen opnemen die niets te maken hebben met mijn vermogen?
 13. Ik woon al jaren samen met mijn partner en haar kinderen, die ik ondertussen als mijn eigen kinderen beschouw.
 14. Kan ik schenken aan niet familieleden?
 15. Ik krijg voor mijn 25ste verjaardag een bedrag cadeau van mijn ouders, wordt dit automatisch belast als een schenking?
 16. Een successie plannen impliceert schenken aan de volgende generatie?
 17. Waarom een successieplanning?
 18. Samenwonen: Erf ik automatisch van mijn partner?
 19. Waarom een schenking van geld of aandelen via een notaris regelen?
 20. Is een schenking via een Nederlandse notaris voordelig?
 21. Wilt u iemand een schenking doen ? Hoe regelt u dit?
 22. Wat is een aangifte van nalatenschap?
 23. Wat kost erven?
 24. Minder erfbelastingen betalen?
 25. Kan ik bij het huwelijk van mijn zoon meubelen en geld schenken?
 26. Een koppel is wettelijk samenwonend. Ze hebben een gemeenschappelijke zichtrekening en elk een eigen spaarrekening waarop de andere volmacht heeft. Stel dat één van beiden overlijdt: op welke rekeningen moet successie betaald worden (en hoe kan dit eventueel vermeden worden).
 27. Wat gebeurt met de samen aangekochte woning wanneer een van de samenwoners overlijdt?
 28. Wat houdt een beding van aanwas (tontine) bij aankoop van een onroerend goed in?
 29. Hoeveel bedragen de erfenisrechten tussen samenwonenden?
 30. Hoeveel tijd heeft men voor de betaling van de erfbelasting
 31. Ik ben mede-eigenaar van een goed. Ben ik verplicht in onverdeeldheid te blijven?
 32. Heeft een schenking onder echtgenoten nog zin?
 33. Wat erft de langstlevende echtgenoot ingeval er geen testament, huwcontract of gifte werd gemaakt?
 34. Worden mijn kinderen uit een eerdere relatie benadeeld als ik trouw met een nieuwe partner?
 35. Ik ontving vruchtgebruik. Wat betekent dit?
 36. Geniet de gezinswoning een bijzondere bescherming?
 37. Bij overlijden zijn alle rekeningen en spaarboekjes bij financiële instellingen geblokkeerd.
 38. Wanneer één van de huwelijkspartners komt te overlijden, moet er dan verdeeld worden?
 39. Hoeveel tijd heeft men voor de indiening van de nalatenschap?
 40. Hoe kan je ervoor zorgen dat de langstlevende partner na het overlijden van de andere partner, eigenaar van de gezinswoning, in het huis kan blijven wonen?
 41. Moeten alle erfgenamen akkoord gaan met een verdeling?
 42. Wat gebeurt er met de erfenis van een ongehuwd persoon zonder nakomelingen en zonder testament?
 43. Aan welke voorwaarden moet een eigenhandig testament voldoen?
 44. Zijn beide ouders overleden, dan komt de minderjarige onder voogdij te staan. Wat betekent dit ?
 45. Wat houdt de ontvoogding van de minderjarige in en hoe kan zij worden bekomen?
 46. Kan ik in een testament mijn erfgenamen zelf kiezen?
 47. Successieplanning: wat kunnen samenwoners doen?
 48. Mijn zoon is zwaar ziek. Sinds enkele jaren is hij uit de echt gescheiden. Hij is eigenaar van een woning. Zijn directe erfgenaam is onze kleindochter die nog minderjarig is. Als mijn zoon zou overlijden, heeft onze ex-schoondochter dan het recht om in zijn woning te gaan wonen?
 49. Successieplanning: Begin bij een huwelijkscontract
 50. Successieplanning: zorg eventueel voor een generatiepact
 51. Successieplanning: denk tijdig aan uw toekomst
 52. Geen testament? Wie erft?
 53. Hoe bewijzen samenwonenden welke goederen van wie zijn?
 54. Ik ben minderjarig, kan ik per testament over mijn goederen beschikken?
 55. Naar de notaris voor mijn testament?
 56. Bij feitelijke scheiding, geen huwelijkscontract noch testament, naar wie gaat de erfenis?
 57. Welke rechten heeft de langstlevende echtgenoot?