Vragen over Familie (44)

 
 1. Is een samenlevingsovereenkomst nuttig?
 2. Hoe beëindig ik mijn wettelijke samenwoning?
 3. Mijn vriend en ik zijn uit elkaar. Moeten wij naar de notaris als we zelf afspraken kunnen maken over de lening?
 4. De samenwoning beëindigen: wat gebeurt er met onze tontine?
 5. Samenwonen: Erf ik automatisch van mijn partner?
 6. Kan ik bij het huwelijk van mijn zoon meubelen en geld schenken?
 7. Een koppel is wettelijk samenwonend. Ze hebben een gemeenschappelijke zichtrekening en elk een eigen spaarrekening waarop de andere volmacht heeft. Stel dat één van beiden overlijdt: op welke rekeningen moet successie betaald worden (en hoe kan dit eventueel vermeden worden).
 8. Wat zijn de lasten van het huwelijk en wie betaalt ze? Welke echtgenoot betaalt welke schulden?
 9. Wat gebeurt met de samen aangekochte woning wanneer een van de samenwoners overlijdt?
 10. Wat houdt een beding van aanwas (tontine) bij aankoop van een onroerend goed in?
 11. Hoeveel bedragen de erfenisrechten tussen samenwonenden?
 12. Ik ben eigenaar van een woning en ik wil verhuren aan een koppel.
 13. Welke tip geeft de notaris aan een koppel gehuwd onder een gemeenschapsstelsel en samen bouwt op een eigen grond van één van de partners
 14. In hoever sta ik in voor handelsschulden van mijn echtgenoot?
 15. In hoever sta ik in voor de schulden van mijn echtgenoot?
 16. Worden mijn kinderen uit een eerdere relatie benadeeld als ik trouw met een nieuwe partner?
 17. Geniet de gezinswoning een bijzondere bescherming?
 18. Wanneer één van de huwelijkspartners komt te overlijden, moet er dan verdeeld worden?
 19. Welke eigendommen behoren toe aan echtgenoten die gehuwd zijn zonder huwelijkscontract?
 20. Is het tegoed van een bankrekening, op naam van een echtgenoot, zijn persoonlijke eigendom?
 21. Welke echtgenoot beschikt over welke inkomsten?
 22. Hoe kan je ervoor zorgen dat de langstlevende partner na het overlijden van de andere partner, eigenaar van de gezinswoning, in het huis kan blijven wonen?
 23. Samenwonen en aankopen: wat zijn de gevolgen van een gezamenlijke aankoop?
 24. Wat is een samenlevingscontract en wat kan je erin opnemen?
 25. Samenwonen en huren: wat zijn je rechten en plichten in verband met de gezinswoning als feitelijk of wettelijk samenwonend bent ?
 26. Wie bestuurt in een huwelijk het gemeenschappelijk vermogen?
 27. Welke soorten huwelijkscontracten kan ik laten opstellen?
 28. Wat is het Centraal Register van Huwelijks- overeenkomsten
 29. Wat houdt de ontvoogding van de minderjarige in en hoe kan zij worden bekomen?
 30. De juridische verschillen tussen trouwen, ongehuwd samenwonen en wettelijk samenwonen
 31. Samenwonen : Wie huurt de woning?
 32. Samenwonen. Een huis kopen?
 33. Hoe regelt u de wettelijke rechten en plichten via huwelijkscontract?
 34. Samenwonen: Waar moet ik op letten als ik ga samenwonen?
 35. Samenwonen: Is een samenlevingscontract noodzakelijk?
 36. Samenwonen: Draai ik op voor de schulden van mijn parnter?
 37. Samen onder één dak ?
 38. Hoe bewijzen samenwonenden welke goederen van wie zijn?
 39. Samenwoners scheiden: wat met het huurcontract?
 40. Kan men een huwelijkscontract maken of wijzigen tijdens het huwelijk?
 41. Moeten echtgenoten samen aanwezig zijn op een openbare verkoop?
 42. Bij feitelijke scheiding, geen huwelijkscontract noch testament, naar wie gaat de erfenis?
 43. Wat houdt wettelijk samenwonen in?
 44. Kan ik als minderjarige samen met mijn meerderjarige echtgenoot een onroerend goed aankopen?