Wat zijn de voordelen van werken met een notaris?

De notaris is een onpartijdige raadgever en vertrouwenspersoon. Je kan bij de notaris terecht voor deskundig en persoonlijk advies over. je privé- en professioneel leven.

 

 

Onpartijdig en met de nodige mensenkennis

Cliënten krijgen van de notaris en zijn medewerkers alle info die ze nodig hebben om een verbintenis aan te gaan, inclusief alle gevolgen die daaruit voortvloeien.
De notaris geeft alle partijen rond de tafel objectieve informatie  om zo latere conflicten te voorkomen. Het gaat vaak om gevoelige en persoonlijke materies (scheidingen, nalatenschappen …) en dus is een forse dosis mensenkennis en de nodige discrete een absolute must. De notaris is gebonden aan het beroepsgeheim. De cliënt kan erop vertrouwen dat zijn dossier vertrouwelijk wordt behandeld. 

 

Advies op sleutelmomenten

Een huwelijk, een echtscheiding, de aankoop van een woning, de oprichting van een eigen zaak, het voorbereiden van een erfenis. Allemaal belangrijke beslissingen die je niet zomaar neemt. Onafhankelijk advies kan helpen voor je de knoop doorhakt. Daarom stappen elk jaar ruim 2,5 miljoen mensen naar hun notariskantoor. Zo krijgen zij een duidelijk zicht op hun rechten en plichten en kunnen ze de juridische, financiële en fiscale gevolgen van hun beslissingen duidelijk inschatten. De notaris zorgt ervoor dat zijn cliënten weten waar ze aan toe zijn als ze een notariële akte tekenen.

 

Breed werkterrein

De notaris en zijn medewerkers hebben een breed werkterrein: familiale zaken (samenwonen, trouwen, scheiden, schenken, erven, …) vastgoed (aankoop, verkoop, lening, …), en ondernemingsrecht (oprichting vennootschap, evolutie van de onderneming, …). Vaak zullen verschillende rechtstakken in eenzelfde dossier opduiken. Dat maakt het werk van de notaris en zijn medewerkers complex, maar ook boeiend.
De complexiteit van dossiers blijft trouwens toenemen, omdat onze samenleving alsmaar  ingewikkelder wordt. Daardoor hebben burgers en ondernemingen steeds meer behoefte  aan persoonlijk advies.
De regelgeving verandert constant. De afgelopen jaren brachten o.a. ingrijpende nieuwigheden op het vlak van erfrecht, het huwelijksvermogensrecht en het vennootschapsrecht.
Permanent bijscholen is dan ook een must voor iedereen die in het notariaat actief is.

 

 

Proactieve en globale aanpak

Cliënten willen een specifieke oplossing voor hun situatie. Als de notaris hen  begeleidt bij de aankoop van een woning, kijkt hij meteen ook naar hun relatiestatus: hebben ze een partner, wonen ze samen of zijn ze getrouwd? Daar horen ook minder aangename vragen bij: wat met de woning als ze uit elkaar gaan of één van hen overlijdt?
Bij ondernemers wordt er steeds ingezoomd op de wisselwerking tussen hun professionele activiteiten en het privéleven. Hoe kunnen ondernemers hun gezin en hun persoonlijke bezittingen beschermen als het bedrijf woelige tijden beleeft? In die brede en proactieve aanpak ligt de meerwaarde van de notaris. Hij zorgt ervoor dat mensen in alle vertrouwen belangrijke stappen in hun leven durven te zetten.

 

De notariële akte: een stevige houvast

Belangrijke beslissingen leg je best vast in een schriftelijke overeenkomst. Bij de notaris is deze schriftelijke overeenkomst ook nog eens aan authentieke akte. Dit zorgt ervoor dat niemand de rechtsgeldigheid van de gemaakte afspraken in twijfel kan trekken. Authentieke akten gelden als onomstootbaar bewijs van de overeenkomst. Bovendien zijn ze uitvoerbaar. Als één van de partijen  de afspraken niet naleeft, moet je niet eerst naar de rechter stappen om de naleving van de overeenkomst af te dwingen. De akte is dus een stevige houvast.

 

Openbaar ambtenaar die een vrij beroep uitoefent

De notaris is een openbaar ambtenaar die door de Koning wordt benoemd. Hij oefent zijn mandaat uit in het kader van een vrij beroep. De notaris is persoonlijk verantwoordelijk voor alles wat er binnen zijn kantoor gebeurt.