Uit elkaar gaan als je feitelijk samenwoont

Wat je rechten en plichten zijn als een relatie wordt beëindigd, hangt af van de manier waarop je samenwoonde. Woon je feitelijk samen met je partner en komt er een einde aan je relatie? Dan zijn er geen formaliteiten. De wet regelt niets over de rechten en de plichten van feitelijk samenwonende partners. 

 

 

En wat met de gezinswoning?

Bij feitelijk samenwonende koppels is de gezinswoning niet beschermd. In principe kan één van de partners de gezinswoning verkopen zonder de toestemming van de andere. De feitelijke samenwoners kunnen daar wel andere afspraken over maken in een overeenkomst. Daarin kunnen ze voorzien dat de toestemming van beide partners nodig is om de gezinswoning te verkopen.

Als de partners overeenkomen om de woning te verkopen, is er uiteraard geen probleem. Dan gaat de opbrengst van de verkoop naar de partners in verhouding tot hun eigendomsrechten. Meestal zullen de ex-partners elk de helft van de verkoopsom krijgen omdat ze elk voor de helft eigenaar zijn van de gezinswoning.  Je kan hier meer informatie vinden over het lot van de gezinswoning. 

 

Alimentatie verschuldigd?

Feitelijk samenwonende partners zijn elkaar geen bijstand en onderhoud verschuldigd. Wil je toch afspraken maken over alimentatie? Dan kan je één en ander regelen in een samenlevingsovereenkomst. Klik hier voor meer informatie. 

 
 

Verzekeringscontracten zijn belangrijke contracten die je tijdig van onder het stof moet halen. Je moet ze tijdig aanpassen aan de nieuwe gezinssituatie. Een aanpassing van de begunstigde is vaak noodzakelijk. Schenk voldoende aandacht aan de manier waarop je de begunstigde omschrijft!  Hetzelfde geldt  voor de pensioenspaarverzekeringen. Bij brandverzekeringen, is het  aan te raden om in de verzekeringsovereenkomst te vermelden dat ook het aandeel van de andere, zelfs niet-inwonende, mede-eigenaar moet worden verzekerd.

Let ook op met een gemeenschappelijk aangekochte auto, waarbij slechts één van de partners de omniumverzekering onderschrijft.