Wat als mijn ex-partner komt te overlijden?

De wet voorziet geen erfrecht voor wie alleen feitelijk samenwoont. Bij feitelijke samenwoning erven de partners in principe dus niets van elkaar.  

 

En als er een testament was?

Samenwonende koppels die niet wensen te trouwen kunnen elkaar ook bevoordelen via een testament. Een testament blijft geldig. Ook na een relatiebreuk. Indien je de feitelijke of de wettelijke samenwoning wil beëindigen, haal je je testament best opnieuw boven. Zo kan je controleren of de inhoud van je testament nog altijd strookt met je wensen. Hetzelfde geldt voor verzekeringsdocumenten.  

 

En als ik een schenking heb gedaan?

En wat met eventuele schenkingen tussen partners? Schenkingen zijn onherroepelijk. Gegeven is gegeven. Ook indien de partners uit elkaar gaan.

 

Wat met het aanwasbeding in onze aankoopakte?

Als je samen met je partner een huis koopt zonder dat je getrouwd bent, dan kan je een beding van aanwas in de aankoopakte laten opnemen door de notaris. Met zo’n beding gaat de woning automatisch naar de langstlevende partner. Die laatste krijgt dan de volle eigendom van de woning, zonder dat de kinderen hier aanspraak op kunnen maken. Dankzij een aanwasbeding komt de woning immers niet in de erfenis. 

Maar wat als het tot een breuk komt? Geen fijne gedachte, maar ook die mogelijkheid kan je maar beter voorzien. Als de relatie wordt beëindigd, wens je niet dat je ex-partner jouw deel in de woning krijgt als je voor hem zou overlijden. De notaris kan in de aankoopakte clausules opnemen waarin staat wat er bij een breuk moet gebeuren. Zo kan je voorzien dat elk van de partners het aanwasbeding kan opzeggen, of dat deze clausule automatisch (van rechtswege) vervalt als het tot een breuk komt. Of je kan voorzien dat het aanwasbeding geen uitwerking meer zal hebben zes maanden na de feitelijke scheiding.