De reservataire erfgenamen

De wet biedt een bijzondere bescherming aan sommige erfgenamen. De kinderen en de langstlevende huwelijkspartner erven altijd automatisch een minimum erfdeel. Dit noemen we de erfrechtelijke "reserve". Het is een erfdeel die als het ware geparkeerd staat voor deze erfgenamen. Erven deze erfgenamen te weinig (bv. omdat je teveel hebt geschonken aan iemand anders), dan kunnen ze hun minimaal erfdeel opeisen. Ouders kunnen in aanmerking komen om te erven, maar zij hebben geen beschermd erfdeel.