Hoe ga je uit elkaar?

Bij de beëindiging van de wettelijke samenwoning zijn er wel formaliteiten. Je kan de wettelijke samenwoning op twee manieren beëindigen: hetzij door een gezamenlijke verklaring, dus een verklaring die je samen met je partner aflegt, hetzij door een eenzijdige verklaring. In dat geval leg je alleen een verklaring af. Je ex-partner wordt in dat geval voor voldongen feiten geplaatst.

 

In deze rubriek gaan we wat dieper in op de procedure om uit elkaar te gaan, de gevolgen voor de kinderen en de maatregelen die de ex-partners kunnen nemen. 

 
 

Verzekeringscontracten zijn belangrijke contracten die je tijdig van onder het stof moet halen. Je moet ze tijdig aanpassen aan de nieuwe gezinssituatie. Een aanpassing van de begunstigde is vaak noodzakelijk. Schenk voldoende aandacht aan de manier waarop je de begunstigde omschrijft!  Hetzelfde geldt  voor de pensioenspaarverzekeringen. Bij brandverzekeringen, is het  aan te raden om in de verzekeringsovereenkomst te vermelden dat ook het aandeel van de andere, zelfs niet-inwonende, mede-eigenaar moet worden verzekerd.

Let ook op met een gemeenschappelijk aangekochte auto, waarbij slechts één van de partners de omniumverzekering onderschrijft.