Welke stappen moet je volgen om uit elkaar te gaan?

Een verklaring bij de ambtenaar van de burgerlijke stand

Om een einde te maken aan de wettelijke samenwoning, moet je een schriftelijke verklaring afleggen bij de ambtenaar van de burgerlijke stand van jouw gemeente. Je krijgt hiervan een ontvangstbewijs.

De verklaring vermeldt:

  • de datum van de verklaring; 
  • de naam, de voornamen, de geboorteplaats en –datum van de samenwonenden; 
  • de handtekening van beide partijen of van de partij die eenzijdig de verklaring aflegt; 
  • de woonplaats van beide partijen; 
  • de wil om een einde te maken aan de wettelijke samenwoning.

De meeste gemeenten beschikken over een modelverklaring om het wettelijk samenwonen te beëindigen.

 

 

Zonder verklaring uit elkaar gaan?

Wettelijk samenwonen heeft voor partners juridische gevolgen. Zolang de partners formeel "wettelijk samenwonen", blijven deze gevolgen overreind. Dat heeft bijvoorbeeld gevolgen voor het erfrecht. De wettelijk samenwonende partner erft immers het vruchtgebruik op de gezinswoning. Daarom doen wettelijk samenwonende partners die uit elkaar gaan, er goed aan om hun wettelijke samenwoning formeel te beïndigen.