De notaris

De notaris is een onpartijdige en onafhankelijke raadgever en vertrouwenspersoon. Je kan bij de notaris terecht voor deskundig en persoonlijk advies over je privé- en professioneel leven.

De notaris kan aangesteld worden door zijn cliënten, maar in sommige gevallen kan de notaris aangesteld worden door de rechtbank. Bij een 'echtscheiding op grond van onherstelbare ontwrichting' bijvoorbeeld, kunnen de partijen niet tot een akkoord komen en moet de verdeling via de rechtbank gebeuren. Dit kan ook het geval zijn bij een complexe erfenis die tot de rechtbank komt. We spreken dan van een 'gerechtelijke verdeling'. De notaris handelt in het verlengde van de rechtbank, zonder de rechter te vervangen en zonder een oplossing aan de partijen op te dringen. Als gemandateerde van het gerecht is hij gebonden aan specifieke regels:

  • De notaris is gehouden tot een objectieve onpartijdigheid. Zo mag de notaris geen eenzijdige contacten voeren met één van de partijen. 
  • In de uitoefening van zijn gerechtelijke opdrachten waakt de notaris erover dat het principe van de tegenspraak gewaarborgd wordt. Hij onthoudt er zich dus van, behoudens voorafgaande en uitdrukkelijke toestemming van de andere partij, één van de partijen onder vier ogen te ontvangen. Hij deelt ook onmiddellijk aan de andere partij alle inlichtingen en stukken mee die hem zouden meegedeeld zijn door één van hen.

Voor het verlijden van bepaalde notariële akten is de notaris gehouden tot een vragen van een wettelijk bepaald ereloon. Dit ereloon is wat daadwerkelijk toekomt aan het notariskantoor; het mag niet verward worden met de totale dossierkosten. Voor andere dienstverleningen mag de notaris een vrije vergoeding vragen. Een eerste gesprek in het kader van een dossier is doorgaans gratis, tenzij het gepaard gaat met specifieke opzoekingswerk. 

Wil je mee informatie over de kosten? Aarzel niet om bij aanvang meer informatie te vragen over de omvang en de berekeningswijze van de kosten. 

In een notendop...

Een onderneming oprichten? In het huwelijksbootje stappen? Je nalatenschap plannen... dit zijn maar een paar van de domeinen waarbij de notaris je kan helpen! Ontdek hier de volledige lijst.

De notaris roept soms nog een oubollig beeld op. Onterecht! Ontdek hier een verklaring voor de vijf meest voorkomende misverstanden.

Nog te vaak verwarren mensen de notariële akte met een formeel document en een verplichte passage bij de notaris. Nochtans biedt de notariële akte een juridische zekerheid, meestal ook met  dezelfde waarde als een vonnis. En dat biedt je op kwetsbare momenten de nodige bescherming. Lees er hier meer over!

 

Notaris TV

 
 

Brochures

alle brochures >

The notary throughout my life (ENG)

(PDF / 1,2 MB) - versie 03/2024

click here