De notaris en zijn medewerkers

De notaris en zijn medewerkers vormen een hecht team. Samen staan ze  mensen met raad en daad bij op sleutelmomenten in hun privé- en professioneel leven. In de 1.140 notariskantoren zijn ruim 8.000 medewerkers actief. Het gaat om juristen in verschillende domeinen zoals het erfrecht, het familierecht of het vennootschapsrecht, maar ook om dossierbeheerders, boekhouders en onthaalmedewerkers.

Wens je zelf aan de slag te gaan in een notariskantoor? Ontdek onze infofiche https://www.notaris.be/nieuws-pers/brochures/downloads/93 en vacatures https://www.notaris.be/vacature