De lening en de verzekeringen

Om een onroerend goed te kopen of te bouwen, moeten toekomstige eigenaars meestal geld lenen. Wat zijn de verschillende leningen of kredieten die er bestaan?

Een geldlening is een contract waarbij een persoon of instelling (de schuldeiser) een som geld aan iemand anders (de schuldenaar) geeft. De schuldenaar verbindt er zich toe dat bedrag binnen een bepaalde termijn terug te betalen. Iedereen kan je geld lenen: ouders of vrienden kunnen je helpen wanneer je je in een moeilijke situatie bevindt. Ze kunnen dat kosteloos doen, of jou ter compensatie, intrest vragen.

 

Om een aankoop van een onroerend goed of de bouw ervan te financieren, zal je zeker een aanzienlijke geldsom moeten vragen, en voor een zeer lange periode. Financiële instellingen  zullen een lening toekennen of een krediet openen. Andere sociale instellingen (zoals de verschillende woningfondsen) staan eveneens leningen toe.

Steeds vaker bieden financiële instellingen hun cliënten aan om geen leningsakte, maar wel een kredietakte te ondertekenen.

Door ondertekening van een hypothecaire leningsakte, kent een financiële instelling een geldbedrag toe aan zijn schuldenaar. De schuldenaar verbindt er zich vervolgens toe dit bedrag binnen een bepaalde termijn terug te betalen, door middel van de betaling van een overeengekomen rente. De totaliteit van het bedrag wordt aan de ontlener overgemaakt die dat bedrag zal terugbetalen overeenkomstig de in de overeenkomst vastgelegdemodaliteiten. Als waarborg geeft de ontlener een onroerend goed in hypotheek.

Door het openen van een hypothecair krediet stelt de financiële instelling zijn schuldenaar daarentegen een geldbedrag ter beschikking dat hij zal kunnen gebruiken naarmate hij het nodig heeft. Ook hier zal een onroerend goed als waarborg gegeven worden. In een aanvullende overeenkomst, al dan niet opgenomen in de kredietakte, zullen de terugbetalingsmodaliteiten vermeld staan (duur, rentevoet, bedrag van de maandelijkse aflossing, eventuele kortingen,...). Dat systeem is veel soepeler. Bovendien kan je als koper een bedrag ‘wederopnemen’. Wat je reeds betaald hebt, kan je hergebruiken. Dat kan handig zijn wanneer je bv. wil verbouwen in je woning.