Wat als ik mijn lening niet kan terugbetalen?

Wat gebeurt er wanneer je je lening niet terugbetaalt? Er zijn sancties voorzien.

  • de onmiddellijke opeisbaarheid van het nog openstaande bedrag van de lening

  • beslag op onroerend goed.

Alle hypothecaire leningsakten bevatten clausules die bepaalde situaties vermelden waarbij de financiële instelling de onmiddellijke terugbetaling van het nog openstaande saldo van de lening kan eisen. Deze clausules van onmiddellijke opeisbaarheidheid mogen je als ‘goede’ schuldenaar niet afschrikken.

 

Onmiddellijke opeisbaarheid van het nog openstaande bedrag van de lening

 

Wanneer zal de bank een openstaand bedrag van de lening onmiddellijk willen vorderen? Wij bekijken de verschillende situaties aan de hand van een voorbeeld met Tom en Ann.

            niet-betaling:

Bv. Als Tom en Ann hun lening niet langer afbetalen, dan zal de schuldeiser de procedure opstarten om het in hypotheek gegeven goed in beslag te nemen. Hij zal op die manier alles wat hem nog verschuldigd is, en dus niet alleen de achterstallige betalingen, kunnen terugvorderen.

            gebrek aan onderhoud: 

Bv. Stel je voor dat Tom en Ann de woning eigenlijk niet bewonen, maar laten leegstaan. Kans bestaat dat de woning snel gekraakt wordt, of vocht- of schimmelproblemen krijgt. De schuldeiser ziet dat de waarde van het onroerend goed afneemt. Bij verkoop zal hij niet meer kunnen terugkrijgen wat hem nog verschuldigd is. De schuldenaar heeft zich ertoe verbonden de woning goed te onderhouden; doet hij dit niet, dan is het normaal dat de schuldeiser de onmiddellijke terugbetaling kan eisen.

geen brandverzekering:

Bij het ondertekenen van hun leningsaanvraag, hebben Tom en Ann zich ertoe verbonden om een brandverzekering af te sluiten. Ze hebben ook een bijlage moeten ondertekenen waarin staat dat in geval van vernietiging van hun woning de vergoeding van de verzekering aan de hypothecaire schuldeiser zal toekomen en voor de terugbetaling van de lening zal dienen. De waarborg van de financiële instelling zal bij vernietiging van de woonst dus niet langer betrekking hebben op het gebouw, maar wel op de vergoeding van de verzekeringen. Het is dan ook normaal dat, als ontleners ondanks hun beloften, hun eigendom niet laten verzekeren, de schuldeiser de terugbetaling van de lening eist.

            onjuiste verklaringen:

            bijvoorbeeld bij een valse verklaring over het gezinsinkomen.

verkeerde bestemming van de geleende gelden:

Tom en Ann leenden 50.000€ voor verbouwingswerken aan hun woning, maar gebruikten dit geld voor een wereldcruise om hun tiende huwelijksverjaardag te vieren.

opzegging levensverzekering:

de financiële instelling vroeg om een “schuldsaldoverzekering” af te sluiten, ten belope van 50% per ontlener: dit betekent dat in geval een van de ontleners komt te overlijden voor de lening volledig afbetaald werd de verzekeringsmaatschappij de helft van het nog openstaande bedrag van de lening zal uitkeren. Als de premies niet langer betaald worden, kan de verzekering opgezegd worden en verliest de financiële instelling deze aanvullende waarborg.

            beslag op onroerend goed:

wanneer andere schuldeisers beslag leggen op het gebouw (bijvoorbeeld de administratie der belastingen), is het logisch dat de hypothecaire schuldeiser kan terugvorderen wat hem verschuldigd is.

            onteigening:

wanneer het gebouw onteigend wordt, zullen Ann en Tom een schadevergoeding ontvangen, maar zal de financiële instelling geen waarborg meer hebben. Het is normaal dat de vergoeding in de eerste plaats dan gebruikt zal worden om het nog openstaande bedrag van de lening af te lossen.

verkoop van het onroerend goed:

de verkoopprijs moet in eerste instantie gebruikt worden om de lening terug te betalen. Dit is een van de taken van de notaris die de verkoopakte zal verlijden.

Deze clausules staan in de meeste kredietakten, maar sommige instellingen voegen nog andere, meer specifieke clausules toe, afhankelijk van de kenmerken van bepaalde kredieten. Ann en Tom hoeven echter niets te vrezen. Al deze clausules voor vervroegde terugbetaling zijn logisch en gebruikelijk, en betreffen in hoofdzaak enkel wanbetalers.