Schenken met voorwaarden en lasten

Je kan perfect “zuiver” schenken, maar in de praktijk gebeuren veel schenkingen onder bepaalde voorwaarden of lasten. Dat kan om allerlei redenen.. Zo zijn sommige schenkers bang om  'zich uit te kleden voor het slapengaan'. Daarom willen ze een controle en vooral de inkomsten van de weggeschonken goederen behouden.  Anderen willen de begiftigde beschermen tegen zichzelf (bv. verspilzucht).

Bepaalde voorwaarden koppelen aan een schenking is mogelijk, maar het moet binnen de grenzen blijven.

Bij het uitwerken van schenkingsvoorwaarden kan de notaris veel opties voorstellen. Schenkingen kunnen perfect op maat gemaakt worden.