Schenken met behoud van zekerheid en inkomsten

Er wordt in de praktijk vaak geschonken met voorbehoud van vruchtgebruik. Vruchtgebruik kan voorbehouden worden zowel bij schenking van roerende goederen (effecten, een spaarboekje, meubilair, een boot, een wagen, een kunstverzameling) als bij schenking van onroerende goederen (huizen, appartementen, gronden enz.). De begiftigde ontvangt in dat geval het geschonken goed slechts in blote eigendom.

 

 

schenken met vruchtgebruik

Een notariële schenking kan perfect met voorbehoud van vruchtgebruik, bij een handgiften bankgift is dat niet mogelijk!

De vruchtgebruiker heeft het recht om de zaak waarop het vruchtgebruik betrekking heeft te gebruiken en er het genot van te hebben. Hij  heeft ook het recht om er de vruchten van op te strijken, bv. de huurinkomsten van een onroerend goed, de interesten van spaartegoeden en kapitalen, de dividenden en opbrengsten van aandelen en effectenportefeuilles, enz. Schenken met voorbehoud van vruchtgebruik laat de schenker  toe een zeker inkomstenbehoud te organiseren.

De blote eigenaar is weliswaar eigenaar maar beschikt over een eigendomsrecht dat van zijn belangrijkste attributen is ontdaan (genot en gebruik). Hij kan de zaak - voorwerp van het vruchtgebruik -  wel verkopen, wegschenken of in hypotheek geven (voor zover hem dat niet uitdrukkelijk in de schenkingsakte verboden is). Hij kan dat echter alleen doen voor  de blote eigendom.. Komt de zaak  in handen van een andere persoon na een verkoop of schenking dan moet die andere persoon, de nieuwe blote eigenaar, het vruchtgebruik verder dulden en respecteren tot dat afloopt.

De blote eigenaar kan de ‘volle eigendom’ alleen verkopen of schenken mét de toestemming van de vruchtgebruiker. De vruchtgebruiker moet dan zijn vruchtgebruik mee verkopen of wegschenken.

 
 

Behoud ik dan controle?

Ja, omdat  de schenker-vruchtgebruiker  het recht heeft om het geschonken goed te beheren. Schenk je bedrijfsaandelen (bv. van een NV of BV) dan kan je – als de statuten het zo vermelden – het stemrecht gekoppeld aan de geschonken aandelen behouden. Zo kan  de schenkende ondernemer de controle over zijn bedrijf behouden.