Schenken en anticiperen op toekomstige kosten

Die last moet binnen de perken blijven (want anders is er van een schenking geen sprake), maar de notaris zal de mogelijkheden, samen met de schenkers, overlopen. De last bepalen moet immers op doordachte wijze gebeuren want het heeft een aantal gevolgen. Bovendien moet de last nauwkeurig omschreven worden.

Schenken onder last biedt in bepaalde gevallen de mogelijkheid bij schenkingen de gelijkheid onder de kinderen te herstellen.

Zo kunnen ouders bv. een bouwgrond schenken ter waarde van 150.000 euro aan hun dochter Ann onder last – in hoofde van Ann – om uit haar eigen financiële middelen een geldsom van 75.000 euro te betalen aan haar enige broer Jan.

Een last kan voor bepaalde sociaalrechtelijke uitkeringen gezien worden als een ‘inkomst’. Wil je schenken, maar toch een rente ontvangen van je begiftigde(n) en geniet je reeds een uitkering, dan doe je er goed aan om je bij de betrokken sociaalrechtelijke instelling te informeren over de gevolgen van die rente voor je uitkering.

En wat bij gewone bankgift? Dat kan voor de schenking van kapitaal, maar niet indien de ouder aan de schenking een voorwaarde of een last wil koppelen.

Hoe dan ook geeft de tussenkomst van de notaris meer zekerheid over de gevolgen van je schenking. Indien de notaris merkt dat een schenking niet opportuun is voor de schenker of te veel financiële risico’s inhoudt , kan de notaris adviseren om niet te schenken.