Wat is een schenking?

Een schenking is een akte waarbij een schenker zich dadelijk en onherroepelijk van de geschonken zaak ontdoet, ten voordele van de begiftigde, die ze aanneemt.

 

 

Verschillende elementen zijn van belang bij een schenking:

  1. Een schenking is een akte. Dat betekent dat schenkingen in principe via een notariële akte gebeuren. Dat is niet steeds het geval. Er zijn alternatieve schenkingstechnieken.
  2. Vervolgens is een schenking - behalve tussen de echtgenoten  - onherroepelijk. Je kan niet terugkomen op de schenking. “Gegeven is gegeven”.
  3. Een schenking veronderstelt een verarming. Je kan als schenker de eigendom van een geschonken goed in principe niet behouden.
  4. De schenker moet  de bedoeling hebben om de begiftigde te bevoordelen. Je mag bijvoorbeeld niet schenken omdat je nog een schuld had bij de begiftigde.
  5. Een schenking is een overeenkomst tussen twee personen: de schenker schenkt een goed én de begunstigde moet die schenking aanvaarden.