Waarom schenken?

Goederen schenken heeft verschillende voordelen. Door bij leven kapitaal, aandelen, een onroerend goed, een familiale onderneming te schenken, verkleint het vermogen van de schenker. Is de begiftigde ook een erfgenaam, dan betekent dat dat hij of zij finaal minder erfbelasting zal moeten betalen. 

 

Schenken is fiscaal interessant

De fiscale voordelen van een schenking mogen niet onderschat worden: de schenkbelasting is beduidend lager dan de erfbelasting. Voor de schenking van roerende goederen (geld, rekeningen, juwelen, aandelen,…) geldt zelfs een vlak tarief van 3% of 7%. 

 

 

 

 

Een financieel duwtje in de rug

Bovendien kan de begiftigde al eerder van het goed of het kapitaal genieten. Dat is een belangrijk voordeel, want erven gebeurt doorgaans op latere leeftijd. Iemand die een erfenis ontvangt, heeft vaak al belangrijke investeringen gedaan (een woning gekocht, een zaak gestart…). Een schenking bij leven laat aan de ouders  toe om een stukje vermogen over te dragen naar hun kinderen wanneer die  het meest nood hebben aan een financieel steuntje.

Schenken komt neer op een verarming. Maar dat wil niet zeggen dat je als schenker volledig het genot van het geschonken goed verliest. Wil de schenker toch niet volledig het genot verliezen over het goed? Dan kan hij bepaalde voorwaarden en modaliteiten koppelen aan een schenking.