Mijn erfenis

Wanneer een persoon overlijdt, komen zijn familieleden in aanmerking om te “erven”. Erven gebeurt echter niet willekeurig. Ons burgerlijk wetboek bevat een heel aantal regels die bepalen wie in welke volgorde en in welke mate in aanmerking komt om te erven. 

Erven is vandaag meer dan ooit een actueel thema. Iedereen wordt er vroeg of laat mee geconfronteerd. Mensen praten doorgaans niet graag over wat er met hun goederen zal gebeuren eenmaal ze er niet meer zijn, maar toch roept het erfrecht bij veel mensen een aantal vragen op. Vragen zoals “hoeveel erven mijn kinderen elk?”, “Kan ik ze onterven?” of nog “kan ik volledig vrij mijn testament opstellen?” zijn zeer belangrijk en niet altijd eenvoudig te beantwoorden.

Erven is een delicate aangelegenheid. Soms kan er sprake zijn van een geschil tussen erfgenamen. Dat kan - bijvoorbeeld - zijn omdat niet iedereen zich kan vinden in de wijze van verdeling van de nalatenschap. De notaris kan de erfgenamen helpen bij het vinden van duurzame akkoorden over de verdeling. Zo kan de notaris, naast het geven van advies over de verdeling, een verzoenende rol spelen tussen de partijen. Indien gewenst bereidt de notaris in dit kader ook een ontwerp van akkoord voor. Met een zogenaamde 'dading' komen de erfgenamen tot een akkoord en wordt het geschil beëindigd. De notaris mag in het kader van deze dienstverlening een vrije vergoeding vragen. Wil je hier meer informatie over? Vraag op voorhand aan de notaris een duidelijke omschrijving en raming van de kosten. 

In een notendop...

Sommige erfgenamen genieten in ons erfrecht van een bijzondere bescherming. Zo kan je je kinderen en je huwelijkspartner niet zomaar onterven. Ze hebben altijd recht op een minimaal erfdeel (de erfrechtelijke "reserve"). Klik hier om er meer over te weten!

De successierechten (of de erfbelasting zoals dat in Vlaanderen heet) betaal je op basis van je aangeeft in de aangifte van nalatenschap. Ontdek hier alle tarieven voor overlijdens in Vlaanderen.

Wanneer een naast overlijdt, staat de wereld even stil. Midden in deze moeilijke periode moet je een aantal administratieve zaken in orde brengen, zoals de aangifte van nalatenschap. Bovendien zullen de rekeningen van de overledene tijdelijk geblokkeerd worden. Klik hier voor meer informatie. 

 

Notaris TV

 
 

Brochures

alle brochures >

De zorgvolmacht

(PDF / 1,9 MB / 37 pagina's) - versie 02/2020

Klik op de afbeelding om te downloaden