Aangifte successierechten

Wanneer een persoon een nalatenschap erft, moet de erfbelasting betaald worden. Om te weten hoe hoog die verschuldigde rechten zijn, heeft de Vlaamse belastingendienst (Vlabel) een lijst nodig van alle goederen. Dit noemt men de aangifte van nalatenschap. Op basis van die aangifte moet Vlabel de verschuldigde erfbelasting berekenen. De aangifte van nalatenschap moet binnen de 4 maanden na het overlijden opgestuurd worden naar Vlabel. Indien het overlijden heeft plaats gehad in het buitenland krijgt men meer tijd (5 of 6 maanden, afhankelijk van het land). Na het versturen van de aangifte krijgen de erfgena(a)men een aanslagbiljet.

 

Omtrent "aangifte successierechten" vindt u op notaris.be nog deze 20 artikels.

Hoeveel tijd is er voor betaling erfbelastingen?

Hoeveel tijd is er voor betaling successierechten?

Is een aangifte van nalatenschap verplicht? Binnen welke termijn moet u de aangifte doen? En wat met de successierechten? U krijgt het antwoord...

Elke maand verwerpen 3.208 Belgen een erfenis zonder kosten voor een notaris

Maandelijks verwerpen zo’n 3.200 Belgen een erfenis kosteloos voor een notaris. Zo vermijden deze erfgenamen dat ze de schulden van de...

Opnieuw meer tijd om te voldoen aan verplichtingen verbonden aan de erf- en registratiebelasting

Door de tweede coronagolf kunnen sommige mensen niet tijdig voldoen aan fiscale verplichtingen, zoals het tijdig indienen van een aangifte van nalatenschap...

Schenken of een testament opstellen? Ontdek het in onze nieuwe notaristip!

Nadenken over wat er met ons vermogen gebeurt eenmaal we er niet meer zijn... niet gemakkelijk! Maar wel bijzonder nuttig. Je vermogen...

De notaris: de ‘juridische’ huisdokter voor je erfenis!

Een familielid is net overleden. Op zo’n moeilijk moment heb je nood aan ondersteuning en een juridische gids. De notaris helpt je...

Vermijd boetes door een nieuwe aangifte van nalatenschap in te dienen als dat moet

Na een overlijden moeten de erfgenamen een aangifte van nalatenschap indienen. Dit moet binnen de vier maanden te rekenen vanaf het overlijden...

Welke stappen moet je ondernemen wanneer je partner komt te overlijden?

Wanneer je partner sterft, staat de wereld voor je stil. Naast alle verdriet moet je ook nog eens een hoop administratie regelen...

Moet je een erfenis altijd aanvaarden?

Erven betekent niet altijd meer geld op je rekening. Soms kunnen er ook schulden in de erfenis zitten! Gelukkig ben je niet...

Een aangifte van nalatenschap invullen? Check onze herwerkte brochure!

Op een erfenis betaal je successierechten. Hoeveel successierechten je betaalt, hangt af van wat je erft. De fiscus achterhaalt dat via de...

Een aangifte van nalatenschap invullen: welke documenten heb je nodig?

Een aangifte van nalatenschap geeft de belastingdienst een overzicht van het vermogen van de overledene. Hierdoor weet Vlabel hoeveel belasting je als...

Hoeveel successierechten betalen mijn kinderen?

Successierechten betalen... klinkt niet als muziek in de oren. Elk gewest kent zijn eigen successierechten (in Vlaanderen erfbelasting genoemd). Hoe zit het...

Wat als een naaste overlijdt?

Iemand verliezen is nooit makkelijk. Er spoelt een tsunami aan emoties over je heen en in deze moeilijke periode moet je allerlei...

Hoe worden de successierechten berekend... en betaald?

Het overlijden van een naaste is een moeilijk moment. Verschillende zaken moeten in orde worden gebracht op een moment dat vaak emotioneel...

Wat als mijn partner komt te overlijden?

Klik op de afbeelding om te downloaden.

De aangifte van nalatenschap

Klik hier om te downloaden.

De aangifte van nalatenschap: welke documenten heb ik nodig?

Klik op te downloaden

Wat is een aangifte van nalatenschap?

Opdat de fiscus zou weten waarover en hoeveel erfbelastingen moeten betaald worden moeten de erfgenamen het vermogen aangeven. Dit betekent dat men bij...

Hoeveel tijd heeft men voor de betaling van de erfbelasting

  Wie een naast verliest, moet erfbelasting betalen. Om te weten hoeveel erfbelasting je moet betalen, moet je een aangifte van nalatenschap invullen...

Een onroerend goed schatten voor de aangifte van nalatenschap

Op een erfenis betaal je erfbelasting. Hoeveel erfbelasting je moet betalen hangt onder andere af van de omvang van de nalatenschap. Op...