Vruchtgebruik

Het recht om een andermans goed te gebruiken en de vruchten daarvan te innen alsof men zelf de eigenaar was, met de verplichting ervoor te zorgen zodat het goed zelf in stand blijft. Een vruchtgebruiker kan dus in een onroerend wonen, maar kan evengoed dit onroerend goed verhuren en genieten van de huurinkomsten. Ander voorbeeld: De vruchtgebruiker van een kapitaal zal geen eigenaar zijn van het kapitaal, maar zal wel recht hebben op de interesten.

 

Omtrent "vruchtgebruik" vindt u op notaris.be nog deze 49 artikels.

Vorige 1 2 Volgende

Erfrecht samenwonenden en gehuwden

Erfrecht langstlevende echtgenoot

Schenken van roerende goederen - deel 1: hoe pak je dat best aan?

Schenken van roerende goederen - deel 2: hoe pak je dat best aan?

Verkoop op lijfrente, een manier om je pensioen wat aan te vullen?

Erven samenwoners automatisch van elkaar?

Verkoop ouderlijk huis door de langstlevende echtgenoot

Inventaris bij een erfenis: hoe werkt het?

Hoe kunnen echtgenoten elkaar beschermen bij een overlijden?

Welke erfgenamen worden in ons erfrecht beschermd?

Je kinderen, je partner, je vrienden... Iedereen heeft mensen die nauw aan het hart liggen. Maar wie van je erft, dat bepaalt...

VRUCHTGEBRUIK, HOE WERKT HET?

Wat bedoelen we met “vruchtgebruik”? Hoe werkt het? Welke rechten en plicht zijn eraan verbonden? U krijgt het antwoord in onze video...

Vruchtgebruik op de gezinswoning

Stel: een dame hertrouwt zonder contract. Kan ze in de gezinswoning blijven wonen als haar man overlijdt? Wetende dat hij eigenaar was...

Erfrecht samenwonenden en gehuwden

Wat zijn de verschillen tussen samenwonenden en gehuwden op het ogenblik dat één van de partners overlijdt? U krijgt het antwoord in onze...

Kan u uw echtgeno(o)t(e) uitsluiten uit uw nalatenschap?

Hoe zit het erfrecht van de langstlevende echtgenoot in mekaar? Kan u hiervan afwijken? U krijgt het antwoord in onze video van de...

Erfrechten samenwonenden vs gehuwden bij overlijden van één van de partners

Wat zijn de verschillen tussen samenwonen en gehuwd zijn? Erven samenwoners automatisch van elkaar? En wat als er kinderen zijn? U krijgt het...

Hoe de langstlevende partner beschermen wat de gezinswoning betreft?

Stel: je woont samen met iemand die alleen eigenaar is van de woning. Jullie zijn niet gehuwd en wonen niet wettelijk samen...

Verkoop ouderlijke woning: kan de ouder afstand doen van zijn deel van de prijs?

Stel: twee zussen staan op het punt om, samen met hun moeder, de ouderlijke woning te verkopen. De moeder is een weduwe...

Volmacht op rekeningen en erfrecht bij een gehuwd koppel

Heeft het koppel een huwelijkscontract? Wat als één van beiden overlijdt? Wat met de bankrekeningen? U krijgt het antwoord in onze video van...

Inbreng van de gezinswoning in de huwgemeenschap

Stel: een man heeft 15 jaar geleden zelf een woning gekocht, maar hij woont er nu al een hele tijd met zijn...

Erfrecht langstlevende echtgenoot

Heeft de langstlevende echtgenoot, net als de kinderen, recht op een voorbehouden deel van de erfenis? Wat als er een testament bestaat?...

Vruchtgebruik: welk rechten en plichten?

Mag u als vruchtgebruiker goederen beheren? Wat met de opbrengsten? En wat met eventuele herstellingswerken? U krijgt het antwoord in onze video van...

Erfrechtregeling langstlevende bij kinderen uit vorig huwelijk

Op wat heeft de langstlevende recht? En wat met de kinderen? Wat kan er al dan niet geregeld worden via testament? U...

Nieuw in Huwen en samenwonen

Een huwelijkscontract is meer dan ooit een instrument geworden om aan successieplanning te doen. In een huwelijksovereenkomst kunnen echtgenoten afspraken maken en...

Waardering van het vruchtgebruik

Hoe wordt de waarde van het vruchtgebruik van bv. de gezinswoning berekend? Is deze berekeningswijze bindend? U krijgt het antwoord in onze video...

5 misverstanden over schenkingen

Als ik iets schenk, kan ik er niet meer van genieten Gegeven is gegeven, dat klinkt logisch. Maar wist je dat je toch...

Vorige 1 2 Volgende