In de context van "testament" vindt u op notaris.be nog volgende 80 artikels.

Vorige 1 2 3 4 Volgende

1 Erfrecht langstlevende echtgenoot

2 Hoe zit het erfrecht voor kinderloze koppels in mekaar?

3 Wat bij een overlijden - deel 1?

4 Wat bij een overlijden - deel 2?

5 Een goed doel steunen - deel 1

6 Een goed doel steunen - deel 2

7 Erven samenwoners automatisch van elkaar?

8 schenken of nalaten via een testament?
Nadenken over wat er je vermogen gebeurt na je dood? Niet bepaald geestig, maar wel nuttig. En hoe d

9 SOCIALE MEDIA NA OVERLIJDEN: Best vooraf regelen
Ons leven speelt zich meer en meer op het internet af. Maar wat gebeurt er met die info (teksten, fo

10 Wat is het Centraal Register van Testamenten?
Welke gegevens zitten er in deze databank? Kan u deze zelf raadplegen? U krijgt het antwoord in onze

11 Erfrechten samenwonenden vs gehuwden bij overlijden van één van de partners
Wat zijn de verschillen tussen samenwonen en gehuwd zijn? Erven samenwoners automatisch van elkaar?

12 Hoe de langstlevende partner beschermen wat de gezinswoning betreft?
Stel: je woont samen met iemand die alleen eigenaar is van de woning. Jullie zijn niet gehuwd en won

13 Erfrecht langstlevende echtgenoot
Heeft de langstlevende echtgenoot, net als de kinderen, recht op een voorbehouden deel van de erfeni

14 Erven: ontdek de nieuwe brochure
Wie zijn volgens de wet je erfgenamen? Moet je een erfenis sowieso aanvaarden? En kan je je erfgena

15 5 weetjes over erven
1. Je moet een nalatenschap niet aanvaarden Wanneer je een nalatenschap erft, heb je drie mogelijkhe

16 Hoe zit het erfrecht voor kinderloze koppels in mekaar?
Kunnen kinderloze koppels alles aan mekaar nalaten? Indien één van hen overlijdt: alle

17 Een goed doel opnemen in je testament? Ontdek onze nieuwe brochure
Al nagedacht over je erfenis? Overweeg je om ook iets na te laten aan een goed doel? Hoe kan dit vas

18 Hoe kunnen samenwonenden elkaar beschermen bij een overlijden?
Waarom wordt een beding van aanwas gecombineerd met een testament? En wat houdt zo'n beding van

19 Wat bij een overlijden?
Een overlijden is altijd een pijnlijke aangelegenheid. Bovenop het rouwproces moet je ook nog allerl

20 Een goed doel steunen: hoe regel je dat het best?
Ben je van plan een goed doel te steunen? Waarop moet je letten en hoe pak je het aan? We praten ero

21 Erven samenwoners automatisch van elkaar?
Is er een verschil tussen feitelijk en wettelijk samenwonen als het om erven gaat? En als je partner

22 Ongehuwd samenwonen: hoe kan je elkaar beschermen?
Julllie wonen samen, maar zijn niet getrouwd: wat als je partner overlijdt? Wat met de gezinswoning?

23 Verschillen tussen samenwonen en trouwen qua erfrecht
Feitelijk of wettelijk samenwonen: wat is het verschil? En hoe zit het met het erfrecht als jullie g

24 Vrijgezel en geen kinderen: wie erft wat?
Wat als je beide ouders nog leven? Wat met broers en zussen? Kan je je erfenis op maat regelen via e

25 Feitelijk samenwonen, wettelijk samenwonen en trouwen: wat zijn de verschillen?
De manier waarop je je relatie al dan niet regelt, heeft heel wat gevolgen. Op het vlak van erfrecht

Vorige 1 2 3 4 Volgende