Testament

Met een testament kan een persoon bij leven bepalen wat er na zijn overlijden met zijn goederen zal gebeuren. Bovendien kan een testament de rechten van bepaalde erfgenamen uitbreiden (bijvoorbeeld méér dan het vruchtgebruik van de gezinswoning toekennen aan de wettelijke samenwonende) of beperken (bijvoorbeeld de wettelijke reserve van de ouders afschaffen). Een testament is steeds herroepbaar.

 

Omtrent "testament" vindt u op notaris.be nog deze 78 artikels.

Vorige 1 2 3 4 Volgende

Erfrecht langstlevende echtgenoot

Hoe zit het erfrecht voor kinderloze koppels in mekaar?

Wat bij een overlijden - deel 1?

Wat bij een overlijden - deel 2?

Een goed doel steunen - deel 1

Een goed doel steunen - deel 2

Erven samenwoners automatisch van elkaar?

schenken of nalaten via een testament?

Nadenken over wat er je vermogen gebeurt na je dood? Niet bepaald geestig, maar wel nuttig. En hoe doe je dat dan…...

SOCIALE MEDIA NA OVERLIJDEN: Best vooraf regelen

Ons leven speelt zich meer en meer op het internet af. Maar wat gebeurt er met die info (teksten, foto's, video's, )...

Wat is het Centraal Register van Testamenten?

Welke gegevens zitten er in deze databank? Kan u deze zelf raadplegen? U krijgt het antwoord in onze video van de week.  Alles over...

Erfrechten samenwonenden vs gehuwden bij overlijden van één van de partners

Wat zijn de verschillen tussen samenwonen en gehuwd zijn? Erven samenwoners automatisch van elkaar? En wat als er kinderen zijn? U krijgt het...

Hoe de langstlevende partner beschermen wat de gezinswoning betreft?

Stel: je woont samen met iemand die alleen eigenaar is van de woning. Jullie zijn niet gehuwd en wonen niet wettelijk samen...

Erfrecht langstlevende echtgenoot

Heeft de langstlevende echtgenoot, net als de kinderen, recht op een voorbehouden deel van de erfenis? Wat als er een testament bestaat?...

Erven: ontdek de nieuwe brochure

Wie zijn volgens de wet je erfgenamen? Moet je een erfenis sowieso aanvaarden? En kan je je erfgenamen zelf kiezen? Je leest...

5 weetjes over erven

1. Je moet een nalatenschap niet aanvaarden Wanneer je een nalatenschap erft, heb je drie mogelijkheden. Indien je bang bent dat er vooral schulden...

Hoe zit het erfrecht voor kinderloze koppels in mekaar?

Kunnen kinderloze koppels alles aan mekaar nalaten? Indien één van hen overlijdt: alles naar de langstlevende? Maar wat als ook de tweede...

Een goed doel opnemen in je testament? Ontdek onze nieuwe brochure

Al nagedacht over je erfenis? Overweeg je om ook iets na te laten aan een goed doel? Hoe kan dit vastgelegd worden...

Hoe kunnen samenwonenden elkaar beschermen bij een overlijden?

Waarom wordt een beding van aanwas gecombineerd met een testament? En wat houdt zo'n beding van aanwas eigenlijk in? U krijgt het antwoord...

Wat bij een overlijden?

Een overlijden is altijd een pijnlijke aangelegenheid. Bovenop het rouwproces moet je ook nog allerlei praktische zaken regelen. We praten erover met...

Een goed doel steunen: hoe regel je dat het best?

Ben je van plan een goed doel te steunen? Waarop moet je letten en hoe pak je het aan? We praten erover...

Erven samenwoners automatisch van elkaar?

Is er een verschil tussen feitelijk en wettelijk samenwonen als het om erven gaat? En als je partner niet automatisch erft: naar...

Ongehuwd samenwonen: hoe kan je elkaar beschermen?

Julllie wonen samen, maar zijn niet getrouwd: wat als je partner overlijdt? Wat met de gezinswoning? Hoe kan je vooraf de nodige...

Verschillen tussen samenwonen en trouwen qua erfrecht

Feitelijk of wettelijk samenwonen: wat is het verschil? En hoe zit het met het erfrecht als jullie getrouwd zijn? Wat met de...

Vrijgezel en geen kinderen: wie erft wat?

Wat als je beide ouders nog leven? Wat met broers en zussen? Kan je je erfenis op maat regelen via een testament?...

Feitelijk samenwonen, wettelijk samenwonen en trouwen: wat zijn de verschillen?

De manier waarop je je relatie al dan niet regelt, heeft heel wat gevolgen. Op het vlak van erfrecht bijvoorbeeld. Via welke...

Vorige 1 2 3 4 Volgende