Aangifte van nalatenschap

Wanneer een persoon een nalatenschap erft, moet de erfbelasting betaald worden. Om te weten hoe hoog die verschuldigde rechten zijn, heeft de Vlaamse belastingendienst (Vlabel) een lijst nodig van alle goederen. Dit noemt men de aangifte van nalatenschap. Op basis van die aangifte moet Vlabel de verschuldigde erfbelasting berekenen. De aangifte van nalatenschap moet binnen de 4 maanden na het overlijden opgestuurd worden naar Vlabel. Indien het overlijden heeft plaats gehad in het buitenland krijgt men meer tijd (5 of 6 maanden, afhankelijk van het land). Na het versturen van de aangifte krijgen de erfgena(a)men een aanslagbiljet.

 

Omtrent "aangifte van nalatenschap" vindt u op notaris.be nog deze 38 artikels.

Vorige 1 2 Volgende

Wat is een aangifte van nalatenschap?

Hoeveel tijd is er voor betaling erfbelastingen?

Erfbelastingen op meubels

Wat u moet weten over de erfbelasting

Schatting van onroerend goed bij een overlijden

Bankrekeningen niet langer geblokkeerd na een overlijden: er kan tot 5.000 euro worden afgehaald.

Vanaf 31 augustus 2009 kunnen echtgenoten en wettelijk samenwonenden na het overlijden van hun partner over de helft van wat er op...

WAT IS EEN AANGIFTE VAN NALATENSCHAP?

Wanneer iemand sterft, moeten de erfgenamen een aangifte van nalatenschap indienen. Wat zijn de termijnen? Hoe moet de aangifte worden opgesteld? U krijgt het antwoord...

Hoeveel tijd is er voor betaling successierechten?

Is een aangifte van nalatenschap verplicht? Binnen welke termijn moet u de aangifte doen? En wat met de successierechten? U krijgt het antwoord...

Wat moet u allemaal regelen bij het overlijden van een naaste?

Moet u een erfenis sowieso aanvaarden? Hoe kunnen bankrekeningen worden gedeblokkeerd? Hoe kan uw notaris u helpen? U krijgt het antwoord in onze...

Een belangrijk bedrag lenen aan een familielid: best een leningsovereenkomst laten registreren?

Is het wel nuttig om zo'n overeenkomst te laten registreren? Is er een link met de nalatenschap van de ouders? Wat met...

Nieuw in Erven & Schenken

Sinds de inwerkingtreding van de Vlaamse Codex Fiscaliteit (VCF) in 2015 spreekt men in Vlaanderen niet meer van successierechten, maar van de...

Het recht van terugkeer bij schenkingen

Je kan het je als ouder niet inbeelden, maar stel dat je kind voor je overlijdt. Wat gebeurt er dan met de...

Wat u moet weten over de erfbelasting

Zeg niet langer successierechten, maar erfbelasting. Naast deze naamswijziging is er niet alleen een nieuwe codex, maar ook nog andere nieuwigheden. Meer weten?...

Schatting van onroerend goed bij een overlijden

Over welke goederen gaat het? Moet je een schatter aanstellen of kan je zelf aan de slag? Wat met de gezinswoning? U krijgt...

Je schenkt iets aan je kind en door ziekte of ongeval komt jouw kind voor jou te overlijden.

Wat de wet zegt… De wetgever heeft met deze tragische mogelijkheid rekening willen houden en voorziet in het principe van ‘de wettelijke...

Ontdek onze vernieuwde brochure ‘Erven’!

Erven is vandaag meer dan ooit een actueel thema. Iedereen wordt er vroeg of laat mee geconfronteerd. Mensen praten doorgaans niet graag...

Een Corona-uitweg voor wie een aandelenportefeuille erft

Als je in deze coronatijden een effectenportefeuille erft, dan krijg je tijdelijk een extra keuzemoment om de waarde van de geërfde aandelen...

Opnieuw meer tijd om te voldoen aan verplichtingen verbonden aan de erf- en registratiebelasting

Door de tweede coronagolf kunnen sommige mensen niet tijdig voldoen aan fiscale verplichtingen, zoals het tijdig indienen van een aangifte van nalatenschap...

De notaris: de ‘juridische’ huisdokter voor je erfenis!

Een familielid is net overleden. Op zo’n moeilijk moment heb je nood aan ondersteuning en een juridische gids. De notaris helpt je...

Vermijd boetes door een nieuwe aangifte van nalatenschap in te dienen als dat moet

Na een overlijden moeten de erfgenamen een aangifte van nalatenschap indienen. Dit moet binnen de vier maanden te rekenen vanaf het overlijden...

Welke stappen moet je ondernemen wanneer je partner komt te overlijden?

Wanneer je partner sterft, staat de wereld voor je stil. Naast alle verdriet moet je ook nog eens een hoop administratie regelen...

Een aangifte van nalatenschap invullen? Check onze herwerkte brochure!

Op een erfenis betaal je successierechten. Hoeveel successierechten je betaalt, hangt af van wat je erft. De fiscus achterhaalt dat via de...

Wat moet je allemaal regelen als een naaste sterft?

Het overlijden van een naaste… iets waar we liever niet bij stilstaan. Eén van de meest pijnlijke momenten. De grond die onder...

Een aangifte van nalatenschap invullen: welke documenten heb je nodig?

Een aangifte van nalatenschap geeft de belastingdienst een overzicht van het vermogen van de overledene. Hierdoor weet Vlabel hoeveel belasting je als...

Hoeveel successierechten betalen mijn kinderen?

Successierechten betalen... klinkt niet als muziek in de oren. Elk gewest kent zijn eigen successierechten (in Vlaanderen erfbelasting genoemd). Hoe zit het...

Vorige 1 2 Volgende