Nieuw in Erven & Schenken

26 februari 2015

De erfbelasting en de VCF : pay first, talk later

Sinds de inwerkingtreding van de Vlaamse Codex Fiscaliteit (VCF) in 2015 spreekt men in Vlaanderen niet meer van successierechten, maar van de “erfbelasting”. Zoals de nieuwe naam het laat vermoeden, zijn dit de belastingen die je moet betalen indien je een nalatenschap erft. De “erfbelasting” worden vandaag niet meer geïnd en verwerkt op federaal niveau, maar wel op Vlaams niveau via de Vlaamse belastingsdienst (Vlabel). De hoogte van de verschuldigde erfbelasting is niet alleen afhankelijk van de graad van verwantschap met de overledene, maar ook van de waarde van de nalatenschap. Hoe is Vlabel eigenlijk op de hoogte van de waarde van een nalatenschap?

Vlabel moet eerst en vooral een beeld krijgen van de nalatenschap. Daarom zal je, net als voordien, een aangifte van nalatenschap moeten doen. Niet meer op de fiscale woonplaats van de overledene, zoals vroeger het geval was, maar bij Vlabel zelf. Daarvoor heb je vier maanden de tijd vanaf het overlijden van de persoon. Vlabel zal steeds een brief sturen aan de betrokken persoon met vermelding van die termijn, de plaats waar je de aangifte kan doen en een link waar je een standaardformulier voor jouw aangifte kunt downloaden.

Het doen van een aangifte is verplicht. Doe je dit niet, dan stuurt Vlabel een herinnering. Indien er na deze waarschuwing nog geen aangifte volgt, kan Vlabel ambtshalve (dit betekent op eigen initiatief) een taxatiedossier starten.

De berekening van de rechten die je moet betalen is volledig gebaseerd op jouw aangifte. Een correcte aangifte opstellen is dus van belang. Indien nodig zal Vlabel achteraf een grondige controle uitoefenen. Doordat de berekening van de erfbelasting op basis van de oorspronkelijke aangifte gebeurt, kan het zijn dat na een grondige controle blijkt dat de aangifte verkeerd is ingevuld, er sommige gegevens ontbreken, of een tekortschatting is gebeurd. In deze gevallen kunnen er naast de belasting ook boetes verschuldigd zijn, die uitgedrukt worden in een percentage van de waarde van de aanvullende rechten of de belastingen (tussen 5% en 20%). Deze boetes zijn niet mals, wees dus zorgzaam bij het opstellen van jouw aangifte.

Hou bij het opstellen van jouw aangifte ook rekening met het feit dat de procedure van voorafgaande schatting niet meer bestaat in de nieuwe Vlaamse Codex Fiscaliteit. Je kunt dus niet meer zelf naar een zelfgekozen expert stappen om je bij te staan bij het schatten van jouw onroerende goederen in België. Voortaan zal de schatting van onroerende goederen door experten gebeuren, die aangewezen zijn door Vlabel. Op termijn zal er een mogelijkheid zijn om bij Vlabel zelf een voorafgaande en bindende waardering aan te vragen, maar dat is vandaag nog niet het geval.

Na de aangifte volgt het versturen van een aanslagbiljet door Vlabel. Dit noemt men ook wel de inkohiering. Opgepast, dit is niet louter een uitnodiging om te betalen. Een dergelijk aanslagbiljet maakt op zich een uitvoerbare titel uit, zodat Vlabel niet langer langs de rechtbank moet passeren om een betaling af te dwingen. Vanaf de ontvangst van het aanslagbiljet, krijg je twee maanden de tijd om te betalen.

De nieuwe regeling moet voor een snelle afhandeling van successiedossiers zorgen voor wat de erfbelasting betreft, maar de keerzijde is dat je oog moet hebben voor de termijnen en de correctheid van jouw aangifte, op risico van hogere boetes! Klinkt dit allemaal wat ingewikkeld? Neem contact op met een notaris, hij zal je met raad en daad bijstaan.

Bron: Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat