Het keuzebeding: de kers op de taart voor je huwelijkscontract

22 mei 2024

Met een keuzebeding in een huwelijkscontract kunnen koppels afspraken maken over welke goederen de langstlevende uit het gemeenschappelijk vermogen kan houden. Vooral voor de gezinswoning kan dat best handig zijn. Zonder keuzebeding erft de langstlevende partner ‘slechts’ het vruchtgebruik over de nalatenschap, niet de volledige eigendom.

Trouwen met of zonder huwelijkscontract

Verschillende regels kunnen van toepassing zijn op getrouwde koppels. Zo heb je getrouwde partners die geen huwelijkscontract afsluiten. Ze zijn dan getrouwd onder het ‘wettelijk gemeenschapsstelsel’. Er bestaat in deze situatie een gemeenschappelijk vermogen en twee afzonderlijke vermogens van de partners. Er is niet altijd sprake van een gemeenschappelijk vermogen. Zo kunnen koppels ook kiezen om te trouwen met scheiding van goederen, waardoor ze elk hun eigen afzonderlijk vermogen hebben.

Invloed van het erfrecht

Liefde en erfrecht zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Om te weten of een huwelijkscontract voor jou nuttig is, moet je weten wat je van elkaar zou erven indien je niets voorziet. De overlevende huwelijkspartner erft volgens de wet het vruchtgebruik op de nalatenschap. Vruchtgebruik betekent dat de langstlevende het recht heeft om levenslang van de goederen te genieten: hij of zij kan blijven wonen in de gezinswoning, interesten innen van bepaalde rekeningen, gebruik maken van de goederen… De economische waarde van de goederen uit de nalatenschap, wat men de ‘blote eigendom’ noemt, gaat naar de kinderen. Zowel de kinderen, als de overlevende partner mogen niet zomaar zonder instemming van elkaar verkopen.

Uit de erfenis halen

Misschien heeft de overlevende partner er volledig vrede mee dat hij of zij slechts een beperkt recht verkrijgt op hun gemeenschappelijke goederen. Maar in veel gevallen willen partners juist wel volle eigendomsrechten op de goederen van hun gemeenschappelijk vermogen. Dat kan het geval zijn als de langstlevende zelf over de verkoop van de gezinswoning wil beslissen, als de banden met de (schoon)kinderen wat minder is of als er minderjarige erfgenamen zijn. Door bepaalde goederen in ‘volle’ eigendom te erven, kunnen bepaalde ongemakken vermeden worden.

Kiezen welke gemeenschappelijke goederen in volle eigendom naar de langstlevende gaan, kan door een optioneel keuzebeding te voorzien in je huwelijkscontract. Zo kan de langstlevende kiezen hoe de gemeenschappelijke goederen moeten worden verdeeld: wat neemt de langstlevende in volle eigendom en wat blijft in de nalatenschap (om verdeeld te worden volgens de wettelijke regels)? Op zich hebben de partners een grote vrijheid bij de regeling: ze kunnen afspreken dat slechts bepaalde goederen in volle eigendom toekomen aan de langstlevende, alle goederen, enkel de gezinswoning, een kunstcollectie, alleen het appartement aan zee… De omschrijving van het keuzebeding is maatwerk.

Het groot voordeel van dat beding is dat de langstlevende kan handelen in functie van de situatie zoals het bestaat op het moment van overlijden van de partner. Verschillende factoren spelen dan een rol: hoe is de relatie met de kinderen? Hoe is de financiële situatie? Wat zijn de plannen met de gezinswoning?

Oud huwelijkscontract? Doe een check-up!

Sommige oudere huwelijkscontracten bevatten nog een langst-leeft-al-heeft’-clausule. Zoals de naam het laat vermoeden, zorgt deze clausule ervoor dat de langstlevende al gemeenschappelijke goederen in volle eigendom ontvangt. Dit kan fiscaal echter duur uitkomen, waardoor er wellicht betere alternatieven zijn om te voorzien in het huwelijkscontract. De notaris kan je hierbij helpen.

Bron: Fednot

Nieuwe brochure: richtlijnen aan mijn naasten

15 mei 2024

Een naaste verliezen is één van de meest ingrijpende gebeurtenissen uit het leven van mensen. Midden in een emotionele tumult, moeten naasten van de overledene zich verzoenen met de harde realiteit van de administratieve rompslomp die erbij komt kijken. Stapels papieren, facturen, bankrekeningen, overeenkomsten die wachten om doorzocht te worden, de aangifte in orde brengen…

Bij leven documenten verzamelen en stilstaan bij het belang van bepaalde gegevens, kan de taak van je erfgenamen aanzienlijk verlichten. Notaris.be heeft daarom een praktische brochure uitgewerkt die je toelaat bepaalde gegevens en wensen in te vullen. Het notarieel zakboekjerichtlijnen aan mijn naasten’ houdt zowel rekening met patrimoniale gegevens, als gegevens met betrekking tot de familiale situatie en meer praktische zaken.

Dankzij dit boekje kan je jouw gegevens verzamelen en delen met je naasten. Je familieleden kunnen deze informatie op hun beurt vlotter doorgeven aan de notaris. Bovendien krijgen de mensen rond jou meer duidelijkheid over je wensen: had je bepaalde documenten ingevuld met betrekking tot je levenseinde? Wat wil je dat er gebeurt met je huisdier na je overlijden? Heb je documenten in een Izimi-kluis gestoken? Wil je bepaalde liedjes afspelen tijdens je begrafenis? Wie is je huisarts? Duidelijkheid over je wensen kan moeilijke discussies tussen je familieleden besparen.

Dit boekje invullen hoeft niet in één keer te gebeuren. Je kan het bijhouden en met de tijd en de jaren stelselmatig aanvullen. Het is bedoeld als een echt zakboekje, dat je bij de hand houdt.

Bron: Fednot

Een geërfde woning ‘overnemen’ : hoe zit het precies?

14 mei 2024

Een woning kopen, is vaak een spel van vraag en aanbod. Nochtans is een woning kopen niet de enige manier om een stek te verwerven. Zo gebeurt het wel eens dat een erfgenaam die mede-eigenaar is van een onroerend goed, het deel van de andere erfgenamen wil ‘overkopen’. Maar hoe zit het dan precies? En gaat het dan nog over een ‘verkoop’?

Tot een akkoord komen

Wanneer een erfgenaam interesse toont in een woning dat tot de nalatenschap behoort, bestaat een eerste stap er in om te bepalen tegen welke waarde de woning kan toebedeeld worden aan de geïnteresseerde erfgenaam.

Hier zijn verschillende scenario’s mogelijk.

  • Ofwel geraken de erfgenamen - die elke mede-eigenaar zijn - het eens over de vergoeding.
  • Ofwel willen de erfgenamen meer zekerheid over de waarde van de woning, vaak om conflicten te vermijden of omdat een schatting door een onafhankelijke derde toch een gevoel geeft dat er ‘objectiever’ wordt gewerkt. De erfgenamen kunnen dan één of meerdere onafhankelijke schatters aanspreken.

Erfgenamen kunnen nooit verplicht worden om hun deel te verkopen aan één van de mede-erfgenamen, ook niet als de waarde bindend wordt vastgelegd door een schatter.

Erfgenamen hebben uiteraard de keuze om de woning te verkopen aan een derde. Het kan bijvoorbeeld zijn dat de betrokkenen hopen op een hogere verkoopopbrengst. Vaak worden onroerende goederen uit een erfenis verkocht via een openbare verkoop, bv. via Biddit. De geïnteresseerde erfgenaam kan ook deelnemen aan de openbare verkoop. Wordt er een hoge verkoopprijs behaald, dan speelt dat uiteraard ook in het voordeel van de betrokken erfgenaam. De erfgenaam die deelneemt aan de biedingen en het hoogste bod uitbrengt, zal de verkoopprijs betalen van de hele woning (dus niet enkel voor zijn aandeel), maar nadien gebeurt er wel een verrekening waardoor de erfgenaam zijn aandeel in de woning terugkrijgt.

Bron: Fednot

 
 
Notariskantoor immo

Bekijk onze 3970 aanbiedingen

Een woning kopen in alle vertrouwen begint op notaris.be

Of ga rechtstreeks naar een vastgoedaanbod

 

Thema's

Wonen

Op het punt om een woning te (ver)kopen of te (ver)huren?

Alles over wonen

Mijn erfenis

Alles wat je moet weten over erven

Alles over mijn erfenis

Successieplanning

Met zorg zijn vermogen overdragen

Alles over successieplanning

Schenken

Aan iemand schenken

Alles over schenken

Familie

Huwen of samenwonen?

Alles over familie

Scheiden en uit elkaar gaan

Wat als je uit elkaar gaat?

Alles over scheiden en uit elkaar gaan

Ondernemen

Klaar om te ondernemen?

Alles over ondernemen

De notaris

Hoe kan de notaris je helpen?

Alles over de notaris

 

Notaris TV

Al onze video's vindt u hier

De belangen van je kinderen uit een vorige relatie veiligstellen

De belangen van je kinderen uit een vorige relatie veiligstellen