22 februari 2018

Naast de gekende vrijwillige openbare verkoop, bestaan er ook gerechtelijke openbare verkopen en minnelijke openbare verkopen onder gerechtelijke vorm. Dit zijn openbare verkopen die uitgevoerd worden in het kader van een beslag of een collectieve schuldenregeling (gerechtelijke openbare verkopen) en verkopen in het kader van een faillissement of een verkoop met onbekwamen (minnelijke openbare verkopen onder gerechtelijke vorm). Voor deze specifieke openbare verkopen (dus niet voor de vrijwillige openbare verkopen) verandert er in de toekomst één en ander op procedureel vlak.

Recht op hoger bod?
Het recht op hoger bod houdt op vandaag in dat de notaris op de eerste zitdag een goed toewijst aan de kandidaat-koper dat het hoogste bod uitbrengt. De toewijzing gebeurt "onder de opschortende voorwaarde van afwezigheid van hoger bod". Dat betekent dat iedereen op dat moment de kans krijgt om nog een hoger bod te doen, en dit binnen een termijn van vijftien dagen. Er zijn vervolgens twee mogelijkheden: ofwel volgt er geen hoger bod en wordt de opbieder definitief eigenaar voor de prijs van zijn laatste bod, ofwel komt er wel een hoger bod en dus een nieuwe zitdag. Op de tweede zitdag worden de biedingen hervat. De prijs die werd weerhouden op de eerste zitdag vormt dan de instelprijs waarboven geboden kan worden. Deze procedure wordt vandaag zeer vaak gebruikt bij gerechtelijke openbare verkopen.

De openbare verkoop met mogelijkheid van hoger bod gaat vandaag nog gepaard met een aantal niet te onderschatten organisatiekosten. De nieuwe procedure bij deze openbare verkopen (waarbij de mogelijkheid om een hoger bod in te stellen wordt afgeschaft), zal leiden tot een meer dynamische procedure waarbij de kosten voor de burgers finaal verminderd zullen worden.

Nieuwe wet mét overgangsbepaling
Aan de inefficiënte, kostelijke en tijdrovende procedure van één zitdag met recht op hoger bod komt een einde met de invoering van een nieuwe wet op de insolvabiliteit. Deze wet treedt in werking op 1 mei 2018. Betekent dit dat alle gerechtelijke openbare verkopen vanaf deze datum zonder recht op hoger bod zullen verlopen? Nee. Als gevolg van een overgangsbepaling zullen de gerechtelijke openbare verkopen en minnelijke openbare verkopen onder gerechtelijke vorm waarvan de eerste zitting vóór 1 september 2018 is vastgelegd, toch nog vallen onder de oude bepalingen (dus met een mogelijkheid tot hoger bod). Dit geldt ook wanneer de initiële zitting om één of andere reden opgeschort wordt naar een datum na 1 september 2018.

Voorbeelden

Een gerechtelijke openbare verkoop waarvan de zitdag wordt vastgelegd op 1 augustus 2018?
                                → openbare verkoop mét recht op hoger bod kan

Een gerechtelijke openbare verkoop waarvan de zitdag wordt vastgelegd op 15 september 2018?
                                → openbare verkoop met recht op hoger bod kan niet

Een gerechtelijke openbare verkoop waarvan de zitdag initieel werd vastgelegd op 8 augustus 2018, maar uitgesteld werd tot 25 september 2018?
                                → openbare verkoop met recht op hoger bod kan, want de initiële zitdag werd vastgelegd vóór 1 septamber 2018!           

Vergeet niet dat dat de vrijwillige openbare verkopen niet onderworpen zullen zijn aan de nieuwe procedure: daar blijft de mogelijkheid tot het instellen van een hoger bod dus mogelijk.
 

Bron: Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat

21 februari 2018

Wat is een bodemattest? Wat zijn risicogronden? Wat houdt een bodemonderzoek in? En met welke kosten moet je rekening houden?
U krijgt het antwoord in onze tip van de week.

Bron: Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat

18 februari 2018

Niemand weet wat de toekomst zal brengen als het op onze gezondheid aankomt. Gelukkig zijn er een paar zaken die je preventief kan regelen wanneer je vreest dat de gezondheid van een familielid in de toekomst achteruit zal gaan.

In het kader van vermogensbeheer kan de “zorgvolmacht” soelaas bieden. Met een zorgvolmacht (via een lastgeving) geeft het betrokken familielid de bevoegdheid aan één of meerdere personen om specifieke of algemene handelingen te stellen met betrekking tot zijn vermogen. Om een lastgevingsovereenkomst te sluiten en een zorgvolmacht te geven moet de betrokken persoon wél nog wilsbekwaam zijn. Dit betekent dat de persoon volledig besef moet hebben van de genomen beslissingen met betrekking tot zijn vermogen. Het is dus beter om dit niet te lang uit te stellen, indien zijn gezondheid sterk achteruit gaat, bijvoorbeeld door geheugenverlies.

Het grote voordeel van de zorgvolmacht is dat het ook voor de toekomst uitwerking kan hebben, wanneer de beschermde persoon niet meer in staat is om zijn vermogen te beheren. De beschermde persoon kan dus op voorhand perfect bepalen dat zijn lasthebber (die persoon aan wie hij de zorgvolmacht geeft) slechts bepaalde handelingen zal kunnen stellen vanaf het moment waarop hij dit zelf niet meer kan. In die zin kan een zorgvolmacht ook een rol spelen bij successieplanning.

Opgelet! Een belangrijke voorwaarde om een zorgvolmacht te laten doorwerken na de wilsonbekwaamheid, is dat de lastgeving geregistreerd wordt in het Centraal Register voor Lastgevingen (CRL). Zonder registratie zal de zorgvolmacht van rechtswege beëindigen vanaf het moment dat de betrokken persoon wilsonbekwaam wordt. Een particulier kan niet zelf een zorgvolmacht laten registreren; hij of zij moet hiervoor naar de notaris of de griffie van de rechtbank.

Aarzel niet om de notaris hierover aan te spreken. Hij zal je op gepaste wijze kunnen adviseren over het nut van een zorgvolmacht.

Klik hier voor meer info

Bekijk ook onze videotip

Bron: Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat

 
Notariskantoor immo

Bekijk onze 4073 aanbiedingen

Een woning kopen in alle vertrouwen begint op notaris.be

Of ga rechtstreeks naar een vastgoedaanbod

 

Thema's

De notaris

Wat kan de notaris voor je doen?

Alles over de notaris

Huwen en samenwonen

Je leven delen met je partner?

Alles over huwen en samenwonen

Echtscheiden

Je relatie stopzetten?

Alles over echtscheiden

Erven en schenken

Je erfenis regelen?

Alles over erven en schenken

Ondernemen

Je eigen zaak beginnen?

Alles over ondernemen

Conflicten oplossen

Wat als niet iedereen overeenkomt?

Alles over conflicten oplossen

 
 

Volg notaris.be ook op sociale media

 

Notaris TV

Vastgoed verkopen: moet je meerwaardebelasting betalen?

Vastgoed verkopen: moet je meerwaardebelasting betalen?