10 oktober 2019

De door de Vlaamse regering aangekondigde afschaffing van de woonbonus leidt tot een forse stijging van het aantal vastgoeddossiers. In vergelijking met dezelfde periode in 2018, is het aantal dossiers met iets meer dan 40% gestegen. Dat blijkt uit cijfers van de Federatie van het Notariaat (Fednot).

Fednot houdt dag na dag bij hoeveel vastgoeddossiers de notariskantoren opstarten. Uit die cijfers blijkt nu dat de afschaffing van de woonbonus leidt tot een rush op vastgoed. De notariskantoren zetten alle zeilen bij om hun cliënten zo snel mogelijk te helpen.
In de periode van 30 september (de aankondiging van het Vlaamse regeerakkoord) tot en met 9 oktober lag het aantal vastgoeddossiers 40,5% hoger dan in dezelfde periode vorig jaar. In 2018 ging het om 6.616 vastgoeddossiers, nu om 9.295 dossiers.

Als de kopers nog van de woonbonus willen genieten, moet de kredietakte op uiterlijk 31 december 2019 voor de notaris worden ondertekend. De ondertekening van de kredietakte valt meestal samen met de ondertekening van de notariële koopakte.
De notarissen en hun medewerkers stellen alles in het werk om in courante dossiers nog zoveel mogelijk koopakten voor het einde van dit jaar te verlijden. ‘Wie zich afvraagt of dat in zijn dossier dit jaar nog zou lukken, neemt best contact op met zijn notaris’, zegt notaris Bart van Opstal, woordvoerder van Notaris.be.

Bron: Fednot

8 oktober 2019

Biddit, een initiatief van de Federatie van het Notariaat (Fednot), zorgt ervoor dat een kandidaat-koper zich niet meer hoeft te verplaatsen naar een verkoopzaal om biedingen uit te brengen op een woning. Integendeel, bieden kan in alle rust via een laptop, tablet of smartphone, waar de kandidaat-koper zich ook bevindt.
Tot nu toe werden er al 3.371 panden via Biddit te koop aangeboden. Het ging vooral om woonhuizen, goed voor een aandeel van 64%. In 15% van de verkopen ging het om appartementen, maar ook 13% gronden, 4% garages en 4% winkels.
Op dit ogenblik hebben de 1.150 notariskantoren in België ruim 600 panden in de aanbieding.

Hoeveel biedingen per verkoop?
Per Biddit-verkoop waren er gemiddeld 10 personen die zich als bieder hebben geregistreerd. Gemiddeld 7 onder hen hebben ook effectief een bod uitgebracht.
Jan Sap, Directeur-generaal van Fednot: “In totaal werden er 74.209 biedingen uitgebracht en dat door 13.926 bieders. Sommige potentiële kopers brachten één bod uit, anderen verschillende, waardoor er per verkochte woning gemiddeld 37 biedingen werden uitgebracht. Dat is iets meer dan in de beginmaanden van Biddit, toen er gemiddeld 34 biedingen per verkoop waren. Meteen het bewijs dat Biddit steeds meer kandidaat-kopers weet te charmeren.”

Hoeveel bedroeg de verkoopprijs?
De gemiddelde verkoopprijs van een woonhuis via Biddit klokte af op 217.427 euro. Daarmee lag de uiteindelijke prijs zo’n 27% hoger dan de gemiddelde prijs bij de start van de online biedingen (de zogenaamde instelprijs, die gemiddeld 170.769 euro bedroeg).
Bij appartementen lag het verschil tussen de instelprijs en de uiteindelijke verkoopprijs wat hoger: net geen 32%, van 138 824 euro naar 181 673 euro.
Bij gronden ging het om een verschil van 11,47% (van 93.615 euro naar 104.349 euro).
Opvallend: bij garages was de kloof het grootst: van 24.457 euro naar 34.754 euro (+42,10%).

Anonieme, maar wel bindende biedingen
Potentiële kopers kunnen via Biddit in alle discretie op een of meerdere panden bieden, zonder dat de verkoper en de andere bieders hun identiteit kennen. Enkel de notaris die de verkoop organiseert, weet wie biedt.
De verkoper kan er dan weer op rekenen dat de biedingen ernstig zijn: elk bod is immers bindend.
De instelprijs kan de verkoper in overleg met zijn notaris bepalen. Hij kan ook meteen aangeven vanaf welke prijs de notaris de woning mag toewijzen.

Nog genieten van de woonbonus? Biddit biedt soelaas!
Voor wie in Vlaanderen nog snel een woning wil kopen om zo te kunnen genieten van de bestaande woonbonus, kan Biddit eventueel soelaas brengen:
Jan Sap: “De woningen die op Biddit te koop staan, zijn al volledig gecheckt door het notariskantoor dat de verkoop organiseert. De tientallen controles inzake de woning zelf - denk maar aan het bodemattest, het energieprestatiecertificaat of de keuring van de elektrische installatie - en inzake kopers en verkopers zijn voor de aankondiging van de verkoop op Biddit al afgerond. Dat komt neer op behoorlijk wat tijdwinst: in plaats van een paar maanden, is het een kwestie van weken alvorens kopers en verkopers de koopakte kunnen ondertekenen.”

Bron: Fednot

7 oktober 2019

Elk jaar wordt - van 1 tot 10 oktober - het belang van een goede geestelijke gezondheid in de kijker gezet. Ook in het kader van successieplanning speelt het begrip een grote rol. Zo kan je bijvoorbeeld geen testament opstellen als je ongezond van geest bent. Bij een notarieel testament zal de notaris dan ook weigeren om de akte te verlijden wanneer hij merkt dat je ongezond van geest bent. Dit om de partijen te beschermen.

Wanneer gezondheid en recht elkaar ontmoeten
In de omgangstaal kunnen we ons allemaal iets voorstellen bij iemand die ‘ongezond’ van geest is. Dementie, ziekte, ouderdom, psychische problemen… Juridisch gezien ben je echter gezond van geest als je volledig bewust bent van de draagwijdte van je handelingen. Je moet vrijwillig in deze handeling kunnen toestemmen. Je moet een eigen oordeel kunnen vormen over jouw handeling én je moet op een onafhankelijke wijze jouw wil kunnen uiten.  Kan je dit niet meer, dan ben je in principe ‘wilsonbekwaam’.

Let op, je kan medisch gezien ongezond van geest zijn, maar juridisch gezien wel genoeg redeneervermogen hebben om een testament op te stellen. En andersom kan ook. De notaris zal – indien hij merkt dat een persoon niet gezond van geest is – weigeren om de akte te verlijden. Dit natuurlijk om de betrokken persoon te beschermen.

Toch een testament opgesteld?
Iedereen wordt vermoed gezond van geest te zijn. Heb je een testament opgesteld wanneer je niet gezond van geest was, dan kan het testament nietig verklaard worden op vraag van iemand die zich erdoor benadeeld voelt. Het testament wordt dan als ongeldig beschouwd. Deze persoon moet dan wel bewijzen dat je niet gezond van geest was op het moment dat je het testament hebt opgesteld.

Laat je een testament opstellen bij de notaris, dan kan de notaris erover waken dat je gezond van geest bent en besef hebt van wat je aan het doen bent. De kans dat je erfgenamen of andere betrokkende het testament later in vraag stellen is nihil. Dat is een voordeel van het zogenaamde notarieel testament. Bij een testament dat je op eigen houtje opstelt, is de kans op discussies achteraf groter.  

Medisch attest
Het is niet altijd eenvoudig om na te gaan of iemand gezond van geest is. Daarom kan het voorleggen van een medisch attest meer zekerheid bieden.  Mag de notaris een medisch attest (‘wilsbekwaamheidsattest’) opvragen bij een arts? Dit is geen gemakkelijke vraag. De arts is immers gebonden aan zijn beroepsgeheim. Vandaag wordt in het algemeen aanvaard dat de behandelende arts, op verzoek van of met toestemming van de patiënt, een wilsbekwaamheidsattest kan verlenen aan de notaris, via de patiënt.

De risico’s van het uitstellen
Een testament brengt bij mensen gevoeligheden naar boven. Nadenken over het lot van onze goederen eenmaal we er niet meer zijn, is niet vanzelfsprekend. Geen wonder dat een testament opstellen voor de meeste mensen toch iets confronterends is. Bij oudere personen kan het uitstellen van successieplanning echter risico’s inhouden. De notaris gaat immers na of je op het ogenblik van het opstellen van je testament gezond van geest bent en of je niet handelt onder dwang of onder druk. Hoe dan ook zal de notaris op een gegeven moment alleen willen zijn met jou, juist om het risico op beïnvloeding van buitenaf te beperken. Het testament zal dus hierdoor minder vlug worden aangevochten eens je er niet meer bent.

Bron: Fednot

 
Notariskantoor immo

Bekijk onze 4257 aanbiedingen

Een woning kopen in alle vertrouwen begint op notaris.be

Of ga rechtstreeks naar een vastgoedaanbod

 

Thema's

De notaris

Wat kan de notaris voor je doen?

Alles over de notaris

Huwen en samenwonen

Je leven delen met je partner?

Alles over huwen en samenwonen

Echtscheiden

Je relatie stopzetten?

Alles over echtscheiden

Erven en schenken

Je erfenis regelen?

Alles over erven en schenken

Ondernemen

Je eigen zaak beginnen?

Alles over ondernemen

Kopen, huren en lenen

Op zoek naar je droomwoning?

Alles over kopen, huren en lenen

Conflicten oplossen

Wat als niet iedereen overeenkomt?

Alles over conflicten oplossen

 
 

Volg notaris.be ook op sociale media

 

Notaris TV

Al onze video's vindt u hier

Wat is het nut van een huwelijkscontract?

Wat is het nut van een huwelijkscontract?