pm

Officiële persmededeling

Vastgoed in het 1ste trimester 2024: minder verkopen, prijzen stabiliseren

17 april 2024

Ontdek onze Vastgoedbarometer

In het 1ste trimester van 2024 waren er in ons land -7,3% minder verkopen in vergelijking met het 1ste trimester 2023. Dat blijkt uit de Vastgoedbarometer van de Federatie van het Notariaat (Fednot).
De gemiddelde prijs van een huis en een appartement steeg lichtjes in vergelijking met het jaargemiddelde in 2023: +1,7% en +1,3%. Rekening houdend met de inflatie ging het om prijsdalingen: -0,6% voor een huis en -1% voor een appartement.

Aantal verkopen daalt: -7,3% in België, -8,8% in Vlaanderen
In de eerste drie maanden van 2024 waren er in ons land -7,3% minder verkopen in vergelijking met dezelfde periode in 2023. In Vlaanderen ging het om een daling van -8,8%.
Notaris Bart van Opstal, woordvoerder van Notaris.be: “In 2023 waren er in België zo’n -15% minder verkopen in vergelijking met 2022. In Vlaanderen bedroeg de daling bijna -17%. In het eerste trimester van dit jaar bleef de tendens negatief.”
Ook in Wallonië waren er in het 1ste trimester 2024 minder verkopen: -6,5%. In Brussel bleef het aantal verkoop zo goed als stabiel: -0,8%.

Aantal verkopen in de Vlaamse provincies
Het aantal verkopen daalde in alle Vlaamse provincies: het meest in Antwerpen (-10,8%), het minst in Oost-Vlaanderen (-6,4%). In Limburg bedroeg de daling -9,6%, in West-Vlaanderen -9% en in Vlaams-Brabant -7,3%.

Gemiddelde prijs van een huis in België: 328.187 euro (+1,7% t.o.v. 2023)
Een huis in ons land kostte in het 1ste trimester 2024 gemiddeld 328.187 euro, een prijsstijging van +1,7% in vergelijking met het jaargemiddelde in 2023. Rekening houdend met het verschil qua inflatie tussen het 1ste trimester 2024 en het jaar 2023 ging het om een prijsdaling van -0,6%.

Huis werd goedkoper in Wallonië en Brussel
Notaris Bart van Opstal: “In Vlaanderen steeg de gemiddelde prijs van een woonhuis met +2,4% tot 367.120 euro. Rekening houdend met het verschil qua inflatie bleef de prijs zo goed als stabiel: +0,1%.”
In Wallonië klokte de prijs van een woonhuis af op 239.886 euro (-0,3% voor inflatie). In Brussel daalde de prijs naar 545.210 (-3,1%), zonder rekening te houden met de inflatie.

Huizen in de Vlaamse provincies
De gemiddelde prijs van een huis zat in alle Vlaamse provincies in de lift, indien we geen rekening houden met de inflatie. In Vlaams-Brabant steeg de prijs met +3,1%, tot een gemiddelde prijs van 433.320 euro). Een identieke prijsstijging in Limburg (+3,1%), tot 317.594 euro. In West-Vlaanderen steeg de prijs iets meer: +3,8% tot een gemiddelde huizenprijs van 334.378 euro.
In Antwerpen en Oost-Vlaanderen steeg de prijs minder: +1,3% en +1,9%. Rekening houdend met de inflatie daalde de reële prijs er lichtjes: -1% en -0,4%.

Gemiddelde prijs van een appartement in België: 268.256 euro (+1,3% t.o.v. 2023)
Een appartement in ons land kostte in het 1ste trimester 2024 gemiddeld 268.256 euro, een prijsstijging van +1,3% in vergelijking met het jaargemiddelde in 2023. Rekening houdend met de inflatie ging het om een prijsdaling van -1%.

Appartementen in de regio’s
In Vlaanderen steeg de gemiddelde prijs van een appartement met +1,2% tot 279.811 euro. Rekening houdend met de inflatie ging het om een prijsdaling van -1,1%.
In Wallonië was de prijsdaling groter: -3,4%, zelfs voor inflatie. Een appartement kostte er gemiddeld 192.265 euro. In Brussel steeg de prijs met +3%, naar een gemiddelde prijs van 288.878 euro. Na inflatie ging het om een stijging van +0,7%.

Appartementen in de Vlaamse provincies
In het eerste trimester 2024 steeg de prijs van een appartement het meest in West-Vlaanderen: +5,5% naar een gemiddelde prijs van 313.082 euro. In Limburg bedroeg de stijging +3,5%, naar een gemiddelde prijs van 254.453 euro. In Antwerpen ging het om +1,4%, naar 269.275 euro. In Vlaams-Brabant en Oost-Vlaanderen daalde de gemiddelde prijs van een appartement, ook voor inflatie: -0,3% en -4,1%.

Appartementen: nieuwbouw versus bestaand vastgoed
In 2023 was 14,8% van de verkochte appartementen een nieuwbouwappartement. In het 1ste trimester 2024 zakte hun aandeel naar 10,3%. In 2019 bedroeg het aandeel nieuwbouwappartementen nog iets meer dan 22%.
In België kostte een nieuwbouwappartement in het 1ste trimester 2024 gemiddeld 326.896 euro, +0,5% meer dan in 2023. Een bestaand appartement kostte gemiddeld 261.449 euro, +2,5% in vergelijking met 2023.
In Vlaanderen betaalden kopers begin dit jaar gemiddeld 342.675 euro voor een nieuwbouwappartement, een prijsdaling van -0,2% in vergelijking met 2023. Een bestaand appartement kostte gemiddeld 270.433 euro (+2,8%).
Van de 100 verkochte nieuwbouwappartementen waren er 76 gelegen in Vlaanderen, 20 in Wallonië en 4 in Brussel.

Gemiddelde leeftijd koper
Wie in de eerste drie maanden van 2024 vastgoed kocht in ons land, was gemiddeld 39,6 jaar oud. In Vlaanderen was een koper gemiddeld 39,4 jaar oud. In West-Vlaanderen was een koper wat ouder: gemiddeld 41 jaar oud. Enkel in Waals-Brabant lag de gemiddelde leeftijd nog wat hoger (42 jaar).   

Aandeel jonge kopers lichtjes gedaald
In het afgelopen trimester was 27,1% van de kopers in ons land 30 jaar of jonger. In 2023 bedroeg hun aandeel 29,3%. 
In Vlaanderen was het aandeel jonge kopers begin 2024 het grootst: 28,6%. In Wallonië bedroeg hun aandeel 26%, in Brussel slechts 19%. 
Notaris Bart van Opstal: “Jonge kopers waren vooral actief in Limburg (hun aandeel bedroeg er 31,8%), Oost-Vlaanderen (30,5%) en Antwerpen (30,3%). In de provincies Vlaams- en Waals-Brabant was het aandeel jonge kopers het kleinst: 22,4% en 16,2%.”  

Bron: Fednot

1 op 1 met de notaris: Wanneer contacteer je een notaris na een overlijden?

15 april 2024

In ‘1 op 1 met de notaris’ werpen we een blik achter de schermen van het leven als notaris. Deze week stellen wij notaris Joni Soutaer een paar vragen over erven. Wanneer moet je eigenlijk een notaris contacteren bij een overlijden? Kan je schulden erven van een overledene?

Bron: Fednot

Nieuwe verplichte vermelding over het belang van kinderen bij EOT-overeenkomsten

10 april 2024

Voortaan moeten ouders in het kader van een echtscheidingsovereenkomst door onderlinge toestemming (EOT) verplicht vermelden hoe ze rekening hebben gehouden met de belangen van hun minderjarige kinderen. Op die manier wil men de belangen van de kinderen centraler vooropstellen bij echtscheidingsregelingen. Deze vermelding moet sinds 8 april in de EOT-overeenkomst en bemiddelingsakkoorden staan.

EOT-overeenkomst

Scheiden kan volgens twee procedures. De meest constructieve en aanbevolen weg is via de “EOT” procedure: de ‘echtscheiding door onderlinge toestemming’ waarbij de ex-echtgenoten zelf afspraken maken over al de verschillende aspecten van hun relatiebreuk. Dat gaat niet alleen over de verdeling van hun vermogen, maar ook familiale regelingen.

De familiale regelingen zoals bijvoorbeeld de onderhoudsuitkering en verblijfregeling van de kinderen worden beschreven in de ‘familierechtelijke’ overeenkomst (EOT-overeenkomst). Sinds 8 april 2024 moeten ouders niet alleen de regelingen beschrijven. In de overeenkomst moeten ze ook bepalen hoe er rekening werd gehouden met het belang van het minderjarig kind. Op die manier wordt het belang van het kind centraal gesteld in de bespreking. Zo kan de overeenkomst bepalen of een regeling al dan niet in overleg met hun kinderen is gebeurd, of er rekening werd gehouden met bepaalde hobby’s, de nabijheid van school en familie,…

Vermeldt de overeenkomst niet hoe de ouders rekening hebben gehouden met de belangen van het kind, dan zou de rechter een aanvulling in die zin kunnen bevelen. Hoe dan ook kan de rechter de persoonlijke verschijning van de partijen bevelen als hij dit wenselijk acht, dat was vroeger ook al het geval.

Bron: Fednot

 
 
Notariskantoor immo

Bekijk onze 3686 aanbiedingen

Een woning kopen in alle vertrouwen begint op notaris.be

Of ga rechtstreeks naar een vastgoedaanbod

 

Thema's

Wonen

Op het punt om een woning te (ver)kopen of te (ver)huren?

Alles over wonen

Mijn erfenis

Alles wat je moet weten over erven

Alles over mijn erfenis

Successieplanning

Met zorg zijn vermogen overdragen

Alles over successieplanning

Schenken

Aan iemand schenken

Alles over schenken

Familie

Huwen of samenwonen?

Alles over familie

Scheiden en uit elkaar gaan

Wat als je uit elkaar gaat?

Alles over scheiden en uit elkaar gaan

Ondernemen

Klaar om te ondernemen?

Alles over ondernemen

De notaris

Hoe kan de notaris je helpen?

Alles over de notaris

 

Notaris TV

Al onze video's vindt u hier

De belangen van je kinderen uit een vorige relatie veiligstellen

De belangen van je kinderen uit een vorige relatie veiligstellen