Nieuwe verplichte vermelding over het belang van kinderen bij EOT-overeenkomsten

10 april 2024

Voortaan moeten ouders in het kader van een echtscheidingsovereenkomst door onderlinge toestemming (EOT) verplicht vermelden hoe ze rekening hebben gehouden met de belangen van hun minderjarige kinderen. Op die manier wil men de belangen van de kinderen centraler vooropstellen bij echtscheidingsregelingen. Deze vermelding moet sinds 8 april in de EOT-overeenkomst en bemiddelingsakkoorden staan.

EOT-overeenkomst

Scheiden kan volgens twee procedures. De meest constructieve en aanbevolen weg is via de “EOT” procedure: de ‘echtscheiding door onderlinge toestemming’ waarbij de ex-echtgenoten zelf afspraken maken over al de verschillende aspecten van hun relatiebreuk. Dat gaat niet alleen over de verdeling van hun vermogen, maar ook familiale regelingen.

De familiale regelingen zoals bijvoorbeeld de onderhoudsuitkering en verblijfregeling van de kinderen worden beschreven in de ‘familierechtelijke’ overeenkomst (EOT-overeenkomst). Sinds 8 april 2024 moeten ouders niet alleen de regelingen beschrijven. In de overeenkomst moeten ze ook bepalen hoe er rekening werd gehouden met het belang van het minderjarig kind. Op die manier wordt het belang van het kind centraal gesteld in de bespreking. Zo kan de overeenkomst bepalen of een regeling al dan niet in overleg met hun kinderen is gebeurd, of er rekening werd gehouden met bepaalde hobby’s, de nabijheid van school en familie,…

Vermeldt de overeenkomst niet hoe de ouders rekening hebben gehouden met de belangen van het kind, dan zou de rechter een aanvulling in die zin kunnen bevelen. Hoe dan ook kan de rechter de persoonlijke verschijning van de partijen bevelen als hij dit wenselijk acht, dat was vroeger ook al het geval.

Bron: Fednot

Wat kan je regelen voor je kind met een beperking?

8 april 2024

Ontdek de nieuwste aflevering van onze podcast Zeg es Notaris

In deze aflevering gaat Mark in gesprek met Ellen De Meyer en notaris Anne-Sophie Willems. Ellen is de mama van Pia. Een vrolijke kleuter die door een zeldzame aandoening in een rolstoel zit. Ondanks dat Pia het vandaag fantastisch doet met allerlei dagdagelijkse dingen, zit Ellen met veel vragen over de toekomst van Pia. Zal ze ooit zelfstandig kunnen leven? Hoe zal ze later haar financiën kunnen regelen? Wie zal zich over haar ontfermen als wij er niet meer zijn?

Wij bekijken de mogelijkheden en de aandachtspunten.

Ontdek de nieuwe aflevering op Spotify/Zeg es notaris.

 

 

Bron: Fednot

pm

Officiële persmededeling

Je notariële akte digitaal ondertekenen? Het kan vanaf 8 april!

5 april 2024

Manueel je handtekening op je akte plaatsen en de vele bladzijden ervan paraferen: binnenkort is het niet meer nodig. Een wet die dit mogelijk maakt, werd afgelopen vrijdag in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd. De maatregel gaat in op maandag 8 april. Een nieuwe stap in de digitalisering van het notariaat en ook goed voor het milieu.

Geen pen en papier meer
De ondertekening van een akte voor bijvoorbeeld een schenking, de aankoop van een woning of een krediet kan binnenkort op een andere manier. Alle personen die fysiek aanwezig zijn in het kantoor van eenzelfde notaris kunnen de akte waarbij ze betrokken zijn digitaal tekenen. Dit is ook mogelijk als cliënten elk bij hun eigen notaris langsgaan en ze zo samen de toelichting bij de akte volgen via videoconferentie. Het digitaal ondertekenen gebeurt met behulp van de eID of itsme.
Notaris Katrin Roggeman, voorzitter van de Federatie van het Notariaat (Fednot): “Hierdoor wordt onze manier van werken weer wat digitaler, maar tegelijkertijd blijft het persoonlijk contact essentieel. Onze cliënten duidelijk en onpartijdig advies geven, is sowieso onze kernrol. De nood aan persoonlijk advies neemt zelfs nog toe. Vandaar dat cliënten ook vaak verkiezen om naar ons kantoor te komen om hun dossier te bespreken.” 

Enkele uitzonderingen
Digitaal tekenen, kan niet altijd. Er zijn een paar uitzonderingen voorzien: zo moeten testamenten en gelijkaardige uiterste wilsbeschikkingen nog steeds met de hand worden ondertekend.
Notaris Katrin Roggeman: “Dat zijn echt wel zeer persoonlijke en vertrouwelijke akten, vandaar dat een manuele handtekening voorzien blijft.”

Je verplaatsen naar een notariskantoor is soms niet nodig
Er zijn ook al enkele akten waarvoor het niet meer nodig is om fysiek langs te gaan bij een notariskantoor. Dit geldt voor alle volmachten en de vennootschapsakten. De bespreking en ondertekening gebeurt via videoconferentie. Deze mogelijkheid bestaat sinds 2020 voor de volmachten, sinds 2021 voor de oprichtingsakten en sinds 2023 voor de overige vennootschapsakten.

Wat als je niet wil of kan digitaal ondertekenen?
Indien niet alle partijen elektronisch willen of kunnen tekenen, zal ofwel nog volledig op papier gewerkt worden. Ofwel zal de partij die niet elektronisch wil of kan tekenen, een volmacht kunnen geven aan een medewerker van zijn notaris om in zijn plaats elektronisch de digitale akte mee te tekenen.

Akte op papier? Of liever in je digitale kluis
Wie dat wenst, kan nog steeds een papieren kopie van zijn akte mee naar huis nemen.
Notaris Katrin Roggeman: “Maar het kan nog veel eenvoudiger en milieuvriendelijker. Iedereen kan achteraf zijn akte ook terugvinden op de site of de app van Izimi, de digitale kluis die het notariaat gratis aanbiedt aan elke Belgische burger. Zo’n kluis aanmaken, kan heel makkelijk op https://www.izimi.be/nl/.”

Bron: Fednot

 
 
Notariskantoor immo

Bekijk onze 3593 aanbiedingen

Een woning kopen in alle vertrouwen begint op notaris.be

Of ga rechtstreeks naar een vastgoedaanbod

 

Thema's

Wonen

Op het punt om een woning te (ver)kopen of te (ver)huren?

Alles over wonen

Mijn erfenis

Alles wat je moet weten over erven

Alles over mijn erfenis

Successieplanning

Met zorg zijn vermogen overdragen

Alles over successieplanning

Schenken

Aan iemand schenken

Alles over schenken

Familie

Huwen of samenwonen?

Alles over familie

Scheiden en uit elkaar gaan

Wat als je uit elkaar gaat?

Alles over scheiden en uit elkaar gaan

Ondernemen

Klaar om te ondernemen?

Alles over ondernemen

De notaris

Hoe kan de notaris je helpen?

Alles over de notaris

 

Notaris TV

Al onze video's vindt u hier

De belangen van je kinderen uit een vorige relatie veiligstellen

De belangen van je kinderen uit een vorige relatie veiligstellen