De aangifte van nalatenschap

Wanneer je erft, moet je successierechten betalen (In Vlaanderen spreekt men van erfbelasting). Om te weten hoe hoog die verschuldigde rechten zijn, heeft de Vlaamse belastingendienst (Vlabel) een lijst nodig van alle goederen. Dat noemt men de aangifte van nalatenschap.

 

 

 

De aangifte van nalatenschap indienen

Op basis van die aangifte berekent Vlabel de verschuldigde erfbelasting. De aangifte van nalatenschap moet binnen de 4 maanden na het overlijden opgestuurd worden naar Vlabel. Indien het overlijden heeft plaatsgevonden in het buitenland krijgt men meer tijd (5 of 6 maanden, afhankelijk van het land). Na het versturen van de aangifte krijgen de erfgena(a)men een aanslagbiljet.

 

 

Wat zit er in de nalatenschap?

Vlabel (de Vlaamse belastingsdienst) moet eerst en vooral een beeld krijgen van de nalatenschap. De omvang van de nalatenschap bepaalt onder andere de hoogte van de erfbelasting. Daarom zal je een aangifte van nalatenschap moeten doen. Niet meer op de fiscale woonplaats van de overledene, zoals vroeger het geval was, maar bij Vlabel. Daarvoor heb je vier maanden de tijd vanaf het overlijden van de persoon. Vlabel zal steeds een brief sturen aan de betrokken persoon met vermelding van die termijn, de plaats waar je de aangifte kan doen en een link waar je een standaardformulier voor je aangifte kan downloaden.

Het versturen van een aangifte is verplicht. Doe je dat niet, dan stuurt Vlabel een herinnering. Indien er na die waarschuwing nog geen aangifte volgt, kan Vlabel ambtshalve (dit betekent op eigen initiatief) een taxatiedossier starten.

 

 

Zorg voor een correcte aangifte

De berekening van de rechten die je moet betalen, is volledig gebaseerd op jouw aangifte. Een correcte aangifte opstellen, is dus van belang. Indien nodig zal Vlabel achteraf een grondige controle uitoefenen. Doordat de berekening van de erfbelasting op basis van de oorspronkelijke aangifte gebeurt, kan het zijn dat na een grondige controle blijkt dat de aangifte verkeerd is ingevuld, er sommige gegevens ontbreken of een tekortschatting is gebeurd. In die gevallen kunnen er naast de belasting ook boetes verschuldigd zijn, die uitgedrukt worden in een percentage van de waarde van de aanvullende rechten of de belastingen (tussen 5% en 20%).

Die boetes zijn niet mals, wees dus zorgzaam bij het opstellen van jouw aangifte.

Hou bij het opstellen van jouw aangifte ook rekening met het feit dat de procedure van voorafgaande schatting niet meer bestaat in de nieuwe Vlaamse Codex Fiscaliteit. Je kan niet meer zelf naar een zelfgekozen expert stappen om je bij te staan bij het schatten van jouw onroerende goederen in België. Er bestaat een mogelijkheid om bij Vlabel zelf een voorafgaande en bindende waardering aan te vragen.

 

 

 

Het betalen van erfbelasting

Na de aangifte volgt het versturen van een aanslagbiljet door Vlabel (de Vlaamse Belastingdienst). Dat noemt men ook wel de ‘inkohiering’. Opgepast, dat is niet louter een uitnodiging om te betalen. Een dergelijk aanslagbiljet maakt op zich een uitvoerbare titel uit, zodat Vlabel niet langer langs de rechtbank moet passeren om een betaling af te dwingen. Vanaf de ontvangst van het aanslagbiljet, krijg je twee maanden de tijd om te betalen.[

 

Online je aangifte regelen ? Dat kan met de digitale toepassing ERFonline!

Je kan een aangifte van nalatenschap op verschillende manieren in orde brengen.

  1. Via de onlinetoepassing ERFonline van de Vlaamse Belastingdienst. Toegang tot ERFonline krijgt je via je eID of de Itsme-app.
  2. Via het digitale loket van de Vlaamse Belastingdienst;
  3. Via een elektronische contactformulier;
  4. Via de post (Vlaamse Belastingdienst, Vaartstraat 16, 9300 Aalst)

Hulp van de notaris blijft van belang

Een aangifte van nalatenschap invullen is niet altijd eenvoudig. En als erfgenaam ken je misschien niet de vermogenssituatie van de erflater. Had hij een testament? Had hij een huwelijkscontract? Dat in combinatie met complexe wetgeving zorgt ervoor dat de hulp van een notaris vaak noodzakelijk is. Bovendien blijf je als erfgenaam verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van je aangifte. Vul je een aangifte niet juist of tijdig in, dan riskeer je een boete.

Twijfel je of ben je niet zeker van hoe je te werk gaat? Vraag dan het advies en de bijstand van een notaris. Dat kan zowel als je kiest om de aangifte eigenhandig in te vullen via de bestaande formulieren, als wanneer je gebruik maakt van de ERFonline toepassing.