Kan ik schulden erven?

Mensen zijn niet altijd verplicht om een erfenis te aanvaarden. Gelukkig maar, want in een erfenis kunnen ook schulden aanwezig zijn… Daarom hebben mensen de keuze om een erfenis te aanvaarden, te verwerpen of te aanvaarden onder voorrecht van boedelbeschrijving. Hiervoor ga je bij de notaris.

Moet men een nalatenschap aanvaarden ? Niet noodzakelijk. De wet laat u de keuze om:

  • zuiver te aanvaarden
  • te aanvaarden onder voorrecht van boedelbeschrijving
  • te verwerpen

Voor de zuivere aanvaarding,  de aanvaarding onder voorrecht van boedelbeschrijving en voor de verwerping geldt vanaf 1 januari 2024 een ereloon van 211 euro.

 

Een erfenis zuiver aanvaarden

Wanneer er geen of weinig schulden in de erfenis zitten, zullen erfgenamen in principe de nalatenschap zuiver aanvaarden. Dat houdt in dat zij de erfenis ontvangen, maar ook instaan voor de betaling van de successierechten. Ook eventuele schulden moeten erfgenamen betalen. Overtreffen die het actief, dan zullen zij moeten bijleggen.

Een nalatenschap aanvaarden hoeft niet op expliciete wijze te gebeuren, het kan stilzwijgend. Dat is een aandachtspunt, want het betekent dat erfgenamen die niet zeker zijn dat ze de nalatenschap willen aanvaarden, moeten opletten met bepaalde handelingen die ze verrichten. Je moet met andere woorden voorzichtig zijn met de handelingen die je stelt wanneer je erft. Zo kan het feit dat de erfgenaam de woning van de erflater leeghaalt of met de auto van de overledene rondrijdt, een rekening leeghaalt of een factuur van de erfenis voorschiet,… het vermoeden opwekken dat hij of zij de nalatenschap aanvaardt.

 

 

 

 
 

De erfenis aanvaarden onder voorrecht van boedelbeschrijving

Ben je niet zeker van de omvang van de schulden in de nalatenschap, dan aanvaard je best de nalatenschap onder voorrecht van boedelbeschrijving. De notaris zal een inventaris opmaken van al het actief (inkomsten) en passief (schulden) van de nalatenschap. Zo weet je waar je aan toe bent.

Bij een aanvaarding onder voorrecht van boedelbeschrijving kan je nooit tot meer gehouden worden dan de waarde van de activa. In het slechtste geval erf je dus gewoon niets.

 

 

Een erfenis verwerpen

Kan je met zekerheid zeggen dat er in de nalatenschap méér schulden dan inkomsten aanwezig zijn? Dan verwerp je het best de nalatenschap. Dan erf je niets, maar dan ben je ook niet gehouden tot betaling van de schulden.

 
infofiche geen schulden erven

 
 

Bezint eer je begint. De keuze om een nalatenschap te aanvaarden, te verwerpen of te aanvaarden onder voorrecht van boedelbeschrijving kan een grote financiële impact hebben op het leven van een erfgenaam. Als erfgenaam mag je ook niet meer terugkomen op de genomen beslissing. Heb je een nalatenschap (stilzwijgend) aanvaard, dan kan je de nalatenschap achteraf niet verwerpen wanneer er toch schulden aanwezig zijn. Ook wanneer je aanvaardt onder voorrecht van boedelbeschrijving, is een verwerping of aanvaarding achteraf niet meer mogelijk.