Wanneer moet je een nieuwe aangifte van nalatenschap indienen?

Om te weten hoeveel erfbelasting of successierechten je moet betalen, dien je een “aangifte van nalatenschap” in. Aan de hand van dit document berekent de fiscus hoeveel belastingen je moet betalen. In principe dien je een aangifte van nalatenschap één keer in. Toch kan het zijn dat je door bepaalde gebeurtenissen, nogmaals een aangifte van nalatenschap moet indienen omdat er een herberekening moet gebeuren.

 

Een nieuwe aangifte van nalatenschap indienen

De regels over het indienen van een aangifte van een nalatenschap verschillen in de drie gewesten. In de drie gewesten geldt echter de regel dat je een nieuwe aangifte moet indienen indien er zich bepaalde situaties voordoen. Dit is het geval als het vermogen van de overledene nog stijgt na het overlijden. Denk bijvoorbeeld aan de situatie waarbij de overledene in een juridisch conflict zat en na zijn overlijden plots een som geld ontvangt. Of er komt plots een testament tevoorschijn die het vermogen van de overledene toch anders verdeeld.

In deze situaties start vanaf de gebeurtenis een nieuwe periode van vier maanden om een nieuwe aangifte in te dienen. Het belangrijk om effectief ook over te gaan tot een nieuwe aangifte. Dienen de erfgenamen dit niet (of niet tijdig), dan volgen er boetes. Dit is trouwens ook het geval als de erfgenamen niet op de hoogte waren van deze regel.

 

Vlaanderen: opletten met levensverzekeringen

Specifiek voor het Vlaams Gewest geldt de verplichting om een nieuwe aangifte van nalatenschap in te dienen ook bij uitkeringen van levensverzekeringen. Meer specifiek als een levensverzekering pas wordt afgekocht of uitgekeerd geruime tijd nadat de verzekeringsnemer is overleden. Of nog: als de verzekeringsnemer het verzekerde kapitaal pas ontvangt of opvraagt geruime tijd nadat de huwelijkspartner (tenzij de echtgenoten gehuwd zijn onder het stelsel van scheiding van goederen) is overleden en mits de polis mee met gelden van de overleden partner werd gefinancierd. 

Soms kan er een lange periode verstrijken tussen het overlijden en de uitkering of afkoop van de levensverzekering Vooral dan kan het gevaar bestaan dat het indienen van een nieuwe aangifte van nalatenschap wordt vergeten.

 

Wie dient er een nieuwe aangifte van nalatenschap in?

Enkel de erfgenamen en algemene legatarissen die financieel voordeel halen uit een nieuwe gebeurtenis zijn verplicht om een nieuwe aangifte in te dienen.

 

En wat als een woning in de erfenis met meerwaarde werd verkocht?

Als je een woning met meerwaarde verkoopt na een overlijden, zal je niet altijd een nieuwe aangifte moeten indienen.

Wanneer de schatting van de woning is gebeurd door een erkende schatter van VLABEL (waarbij er een bindende schatting is gebeurd) of wanneer een door VLABEL erkend schatter-expert de schatting doet én het schattingsverslag in de oorspronkelijke aangifte heeft gevoegd, is er geen nieuwe aangifte nodig.

 
 
aangifte van nalatenschap indienen

 

Welke documenten heb je nodig om een aangifte van nalatenschap in te dienen?

Ontdek het in onze handige infofiche!