De blokkering van rekeningen

De erfgenamen – partner of kinderen - zijn verplicht om de bank te informeren over het overlijden. Bij een overlijden zal de bank alle bankrekeningen en bankkaarten van de overledene én de langstlevende partner immers blokkeren en de kluizen verzegelen.

Waarom de rekeningen blokkeren en kluizen verzegelen van beide partners? Het blokkeren van de rekeningen en het verzegelen van kluizen heben vooral tot doel de potentiële erfgenamen te beschermen. De bank weet immers nog niet aan wie de gelden allemaal zullen toekomen; dat hangt allemaal af van wie de erfgenamen zijn, het huwelijksvermogensstelsel, de al dan niet aanwezigheid van een testament… Op de geblokkeerde rekening kan nog steeds geld toekomen, maar de langstlevende partner kan niet meer betalen met die rekeningen of kan van die rekeningen geen geld meer afhalen. De lopende opdrachten en domiciliëring worden stopgezet.

 

Is het nuttig om nog vlug geld af te halen?

Heeft het dan iets van nut om vlug geld af te halen van de rekening vóór de banken de rekeningen kunnen blokkeren? Nee. Fiscaal gezien heeft dit geen enkel nut, want de bank zal zelf de fiscus informeren over de samenstelling van rekeningen op het moment van het overlijden.

 

Lopende facturen betalen

Maar wat dan met de lopende facturen? Om de langstlevende wat financiële ademruimte te geven, zullen de banken ten eerste zelf bepaalde bevoorrechte betalingen verrichten van specifieke schulden, zoals bv. de betaling van de ziekenhuisfacturen of de begrafeniskosten. Die rekeningen worden dus betaald met de geblokkeerde rekeningen. Hetzelfde geldt voor de eventuele huur dat nog gedurende twee maanden gefinancierd zal worden.

Daarnaast is het van belang te weten dat de langstlevende echtgenoot of wettelijk samenwonende partner het recht heeft om de helft van de totale tegoeden op de zicht- en spaarrekeningen op te nemen, met een maximum van 5.000 euro. De bank zal dat tegoed vrijmaken. Met dat bedrag kan de langstlevende partner de periode van blokkering van de rekeningen financieel overbruggen.

Opgelet! Neemt de langstlevende partner méér dan de helft of méér dan het grensbedrag van 5000 euro, dan gaat men ervan uit dat die partner de nalatenschap aanvaardt, met alle risico’s van dien. 

 

 

Slechts een tijdelijke maatregel

De blokkering van de rekeningen is een noodzakelijk kwaad om de nalatenschap en de erfgenamen te beschermen. Het is echter een tijdelijke maatregel: zodra de notaris opzoekingen heeft verricht, de fiscus heeft gecontacteerd (om na te gaan of de overledene nog fiscale schulden had) en een attest of akte van erfopvolging heeft doorgestuurd naar de bank, zal die de rekeningen deblokkeren. De hele procedure duurt in principe niet langer dan een maand.