Een eigen zaak starten: welke stappen moet je nemen?

Het is zeker een boeiende aangelegenheid om een onderneming op te zetten.
Maar, let wel! Het kan ook ontaarden in een nachtmerrie voor de ondernemer en zijn onmiddellijke omgeving.

Elke economische activiteit houdt risico's in die nog kunnen worden aangescherpt door een economische crisis. Hoe kan men dan, binnen de wettelijke mogelijkheden, maximaal deze risico's indijken?

Het antwoord op die vraag roept een nieuwe vraag op: op welke juridische basis kan ik mijn onderneming uitbouwen?

 

 

Of je nu alleen handelt of je wilt organiseren met anderen, telkens zal dezelfde vraag moeten worden gesteld: zal je ondernemen als natuurlijke persoon (met een “eenmanszaak”) of heb je er belang bij een vennootschapsstructuur op te zetten? Een onderneming en een vennootschap zijn geen synoniemen! Een onderneming kan ook buiten een vennootschap worden gevoerd.

Beide mogelijkheden houden voordelen, risico's en beperkingen in. De notaris zal je aandacht vestigen op de voor- en nadelen en op het zoeken naar de juiste omkadering waarbinnen je je onderneming op de meest optimale manier kan uitbouwen.

 

 

Wil je ondernemen, dan moet je beroep doen op de juiste experten om je te begeleiden. Zo heb je de erkende ondernemingsloketten, de sociale verzekeringsfondsen, erkende boekhouders en accountants, revisoren en uiteraard de notaris die je kunnen bijstaan bij je ondernemingsplannen. 

 

 

Vandaag kan je relatief eenvoudig een onderneming opstarten, maar je moet wel bepaalde stappen afleggen. Sommige stappen zijn verbonden aan je statuut als zelfstandige. Andere stappen zijn dan weer nodig om een vennootschap op te richten.