Hoe richt ik mijn vennootschap op?

De oprichting van een vennootschap gebeurt in verschillende fases. Om een vennootschap op te richten heb je een oprichtingsakte nodig.

Die bevat de statuten van de vennootschap, met al haar kenmerken (naam, zetel, doel, in voorkomend geval kapitaal, …) en haar werkingsregels. Hoe de oprichtingsakte opgesteld wordt, hangt af van de gekozen vennootschapsvorm. Vaak zal een notariële akte verreist zijn, maar bij een maatschap volstaat bijvoorbeeld een onderhandse akte.

 

De notaris helpt!

Klaar om je vennootschap op te richten? Dan zal je de notaris een aantal zaken moeten meedelen. Bovendien moet je een aantal documenten voorzien. De eerste stappen naar de oprichting van je vennootschap kan je eenvoudigweg zetten met StartMyBusiness!