Hoe richt ik mijn vennootschap op?

De oprichting van een vennootschap gebeurt in verschillende fases. Om een vennootschap op te richten heb je een oprichtingsakte nodig.

Die bevat de statuten van de vennootschap, met al haar kenmerken (naam, zetel, doel, in voorkomend geval kapitaal, …) en haar werkingsregels. Hoe de oprichtingsakte opgesteld wordt, hangt af van de gekozen vennootschapsvorm. Vaak zal een notariële akte verreist zijn, maar bij een maatschap volstaat bijvoorbeeld een onderhandse akte.

 

De notaris helpt!

Klaar om je vennootschap op te richten? Dan zal je de notaris een aantal zaken moeten meedelen. Bovendien moet je een aantal documenten voorzien. De eerste stappen naar de oprichting van je vennootschap kan je eenvoudigweg zetten met StartMyBusiness!

 

 

Een BV oprichten... hoeveel kost dat?

Voor oprichtingen die gebeuren volgens het model van artikel 2:22/1, tweede lid, van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, geldt een voordeliger tarief. Het gaat om standaard oprichtingen waarbij de inbreng in geld gebeurt. 

De kosten bedragen: 

  • vast ereloon van 217 euro (vanaf 1 januari 2024) 
  • forfait voor de administratieve kosten: 298, exclusief btw (vanaf 1 januari 2024)

Deze vaste bedragen omvatten niet de opzoekingskosten, publicatiekosten, registratierechten, recht op geschriften, btw, ... die de notaris afzonderlijk mag factureren.