Feitelijk samenwonen

Feitelijke samenwoners hebben geen juridische band met elkaar. De juridische gevolgen van het feitelijk samenwonen met elkaar zijn dan ook zeer beperkt. Voor de wet zijn zij “vreemden” tegenover elkaar, zelfs als zij al jaren samenwonen.

 

De beperkte formaliteiten en grotere flexibiliteit die gepaard gaan met het ongehuwd samenwonen, is een mes dat aan twee kanten kan snijden. Enerzijds genieten ongehuwde partners van een grotere vrijheid (geen gemeenschappelijk vermogen, geen echtscheidingsprocedure ingeval van breuk, geen plicht om hulp en bijstand te verschaffen aan zijn partner…), maar anderzijds betekent dat ook dat ongehuwde samenwoners minder beschermd worden als  de samenwoning zou eindigen door een relatiebreuk of een overlijden.

In deze rubriek overlopen we verschillende belangrijke aandachtspunten in verband met het ongehuwd samenwonen.

De notaris kan je helpen met een persoonlijk advies. Aarzel niet om hem tijdig te raadplegen.