gevolgen en voorwaarden van het feitelijk samenwonen

Feitelijk en wettelijk samenwonenden mogen dan wel onderworpen zijn aan andere juridische regels dan de gehuwden, heel vaak is de samenwoning zélf en alles wat erbij komt kijken tussen de verschillende samenlevingsvormen gelijklopend: samenwonenden die al jaren samenleven delen ook goederen, kopen samen ook een woning, verbinden zich samen ook tot overeenkomsten, moeten bepaalde kosten ook financieren en ook samenwonenden worden met dezelfde pijnlijke momenten geconfronteerd als gehuwden. Een breuk, een overlijden, een ziekte, een ongeval, een faillissement…

Het is dan ook cruciaal dat feitelijk samenwonende partners beseffen dat hun samenwoning niet geregeld wordt door de wet.

  • Ze hebben geen erfrecht;
  • De eigenaar van de gezinswoning kan die zonder het akkoord van de andere partner verkopen
  • Ze zijn elkaar wettelijk gezien geen bijstand of hulp verschuldigd. De afwezigheid van de verplichting om hulp en bijstand aan de partner te verstrekken heeft tot gevolg dat de ene partner in principe nooit alimentatie zal moeten betalen in het geval van een relatiebreuk (tenzij het koppel onderling andere afspraken maakt).
  • De samenlevingsvorm beëindigen is aan geen enkele formaliteit onderworpen. Een voordeel of een nadeel? Het is maar hoe je het bekijkt.