Een samenlevingscontract opstellen

Een samenlevingsovereenkomst opstellen met oog op het regelen van een minimale vorm van solidariteit tussen de samenwonenden is in veel gevallen geen overbodige luxe.

 

 

financiële gevolgen van een samenlevingscontract

Elk koppel kan het meemaken, ongeacht de samenlevingsvorm waarvoor ze hebben gekozen. Vandaar het belang dat ook feitelijk en wettelijk samenwonende koppels even stilstaan bij hun verplichtingen en hun rechten tegenover elkaar… Vergis je niet, een samenlevingsovereenkomst kan méér zijn dan louter een document met praktische afspraken. “Hulp en bijstand” mag dan wel wat archaïsch klinken in de wet, in de praktijk heeft die schijnbaar simpele bepaling verregaande gevolgen voor koppels, vooral op sociaalrechtelijk vlak.

Zo hebben zowel de feitelijk als de wettelijk samenwonenden géén recht op alimentatie na een echtscheiding. Echtgenoten hebben dat wel. Zowel feitelijk als wettelijk samenwonenden hebben ook géén recht op een overlevingspensioen bij overlijden van hun partner. Echtgenoten hebben dat wel. Sterft één van partners aan een beroepsziekte of een arbeidsongeval? Dan hebben in principe enkel gehuwden recht op een “overlijdensbijslag”. Er zit dus wel degelijk wat meer in die paar woorden “hulp en bijstand”…

Met een samenlevingsovereenkomst kunnen samenwonenden bepaalde afspraken maken over hun vermogen, hun financiële bijdragen in het samenleven of nog hun beslissingsbevoegdheden over bepaalde zaken en goederen. Meer concreet kunnen samenwonenden bijvoorbeeld afspreken hoeveel ze elk zullen storten op een rekening of wie welke schulden voor zijn rekening neemt. Ze kunnen op papier zetten welke goederen van wie zijn. Daarnaast kunnen ze ook afspreken dat de gezinswoning bv. niet verkocht mag worden zonder dat ze hiermee beiden akkoord gaan (belangrijk als slechts één van de partners eigenaar is van de woning). Koppels die op een worst case scenario anticiperen, kunnen zelfs bepalingen opnemen over een eventuele tijdelijke alimentatieregeling in geval van breuk.

Vergeet bovendien niet dat samenwonenden niet altijd koppels zijn. Vrienden kunnen jarenlang samenwonen in een gehuurd pand of in een woning dat eigendom is van één van hen. Bij een huurovereenkomst moeten ook bepaalde financiële regelingen getroffen worden, bv. In verband met opzegvergoedingen en de huurwaarborg. Ook hier kunnen samenlevingsovereenkomsten tussen vrienden een vorm van zekerheid bieden, vooral voor de samenwonende die de huurovereenkomst heeft ondertekend en aansprakelijk is tegenover de verhuurder.

 

 

Hoe stel je een samenlevingsovereenkomst op?

Koppels kiezen hoever ze gaan in hun samenlevingsovereenkomst. Feitelijk samenwonenden mogen naar de notaris gaan om een samenlevingsovereenkomst op te stellen, maar ze mogen dat zelf ook onderling op papier zetten. Wettelijk samenwonenden moeten verplicht naar de notaris gaan. De notaris zal er op toezien dat de afspraken die de wettelijk samenwonenden maken, stroken met de regels die beschreven staan in de wet.

Vergeet ook niet dat je niet alles mag en kan regelen in een samenlevingsovereenkomst. Zo kunnen partners hun persoonlijke vrijheid ten opzichte van elkaar niet beperken. Ook afspraken over erfenissen horen niet thuis in een samenlevingsovereenkomst. Bepalingen over erfenissen in een samenlevingsovereenkomst zullen nietig zijn. Heb je vragen over het erfrecht van je partner? Dan spreek je het best je notaris aan. Hij of zij zal je op weg helpen.

 
 

Wist je dat de wetgeving over beroepsziekten en arbeidsongevallen enkel een overlijdensbijslag toekent aan wettelijk samenwonenden koppels die

1) een samenlevingsovereenkomst hebben opgesteld én

2) een wederzijdse hulpplicht tegenover elkaar hebben bedongen in die overeenkomst? Feitelijk samenwonende koppels waarvan één van de partners een risicoberoep uitoefent, zijn daarentegen aangewezen op verzekeringen.