Voor welke zaken is de tussenkomst van de notaris niet verplicht?

Voor sommige zaken moet je niet verplicht naar de notaris. Dit neemt niet weg dat de notaris je kan begeleiden met advies. Bovendien werkt de notaris onafhankelijk en onpartijdig. Deze troeven kunnen een grote hulp zijn in je dossier.

Hieronder vind je een paar voorbeelden van zaken waarvoor de tussenkomst van de notaris niet verplicht is. 

 

Vastgoed

 • vastgoedbemiddeling
 • het compromis
 • woninghuurovereenkomsten
 • ...
 

Familie

 • EOT overeenkomsten: Dat zijn overeenkomsten die scheidende partners afsluiten in het kader van een echtscheiding met onderlinge toestemming. Partners die kiezen voor deze procedure moeten een regeling uitwerken met betrekking tot alle familiale en vermogensrechtelijke aspecten. Je kan hiervoor naar de notaris, maar in de gevallen dat er geen regeling getroffen moet worden over een onroerend goed, is dat niet verplicht.
 • Zorgvolmacht: Met een geregistreerde zorgvolmacht kan je bepaalde zaken regelen voor het geval je op een dag wilsonbekwaam wordt. Je kan hiervoor naar de notaris, maar je kan ook een zorgvolmacht ook onderhands afsluiten. Je kan dan zelf je zorgvolmacht laten registreren.
 • Aangifte nalatenschap
 • Attest van erfopvolging: om een bankrekening te deblokkeren in het kader van een overlijden, moeten de erfgenamen een “attest van erfopvolging” of een “akte van erfopvolging” kunnen voorleggen. Een attest van erfopvolging wordt door de notaris of het registratiekantoor afgeleverd. Een akte van erfopvolging kan je enkel via de notaris. Soms is het voorleggen van een akte van erfopvolging verplicht. Dat is met name het geval als de erflater een huwelijkscontract had, een testament had opgesteld, een schenking had verricht of als er wilsonbekwame erfgenamen zijn.
 • Onderhands testament: mits men voldoet aan alle vormvoorwaarden, is een eigenhandig testament geldig.
 • ...
 

Vennootschappen

 • De oprichting van een VZW
 • ...