Niet tevreden over je notariskantoor. Wat nu?

Je bespreekt dit best eerst met je notaris. Misschien gaat het om een misverstand of gebrek aan duidelijke communicatie.

Indien je overweegt om een formele klacht in te dienen tegen een notariskantoor, kan je terecht bij de Ombudsdienst voor het notariaat.
Op www.ombudsnotaris.be vind je alle info over de werking van de Ombudsdienst en de manier waarop je een klacht kan indienen.

 

Wie behandelt nog klachten in het notariaat?

De provinciale kamers van notarissen:

Notarishuis – Kamer van Notarissen
Koningin Elisabethlei 10
2018 ANTWERPEN
Tel:         03 238 32 92
Fax:        03 248 14 78
kamer@notarissen-antwerpen.be

Kamer van Notarissen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Bergstraat 30-32
1000 BRUSSEL
Tel:         02 500 14 90
Fax:        02 500 14 96
info@notarbrussels.be

Notarishuis – Genootschap notarissen van de provincie Limburg
Grote Lindestraat 43A bus 2.01 (op de hoek met de Boerenkrijgsingel)
3500 HASSELT
Tel:         011 33 46 26
Fax:        011 33 46 27
kamervannotarissen.limburg@belnot.be

Kamer van Notarissen van Oost-Vlaanderen
Notarisstraat 1
9000 GENT
Tel:         09 225 15 40
Fax:        09 233 52 76
secretariaat@kamernotarissen-ovl.be

Kamer van Notarissen
Bondgenotenlaan 134
3000 LEUVEN
Tel:         016 22 15 40
Fax:        016 22 46 04
griffie@notarissen-vlbrabant.be

Kamer van Notarissen van het genootschap West-Vlaanderen
Spanjaardstraat 9
8000 BRUGGE
Tel:         050 33 36 81
Fax:        050 34 53 61
kamernotarissen.wvl@belnot.be