Waarom ben je soms verplicht om naar een notaris te gaan?

Voor een reeks zaken moet je  bij de notaris langsgaan. Een woning kopen is er één van. Voor veel mensen is het de belangrijkste investering in hun leven.

 

Opzoekingen en controles

Om ervoor te zorgen dat kopers én verkopers in alle vertrouwen en zonder risico’s een vastgoedtransactie kunnen aangaan, voorziet de overheid een reeks controlemechanismen. Het gaat om controles i.v.m. de woning zelf, maar ook over de  kopers en verkopers. De overheid vertrouwt de uitvoering van deze controles toe aan de notaris. Mét de garantie dat de notaris - als openbaar ambtenaar -  onafhankelijk, onpartijdig en bemiddelend te werk gaat.

De notaris en zijn team doen een volledige screening van de woning, met tientallen controles: denk maar aan een bodemattest, een energieprestatiecertificaat ( EPC-attest), de keuring van de elektrische installatie, de navraag van stedenbouwkundige aspecten, de keuring van de mazouttank, de gebruikstoestand van de woning, erfdienstbaarheden,… Maar ook controles die te maken met de kopers en verkopers: hun identiteit, moet de verkoper nog  fiscale of sociale schulden betalen, …

 

 

Bescherming van de partijen

De verplichte tussenkomst van de notaris zorgt ervoor dat je ‘geen kat in een zak koopt’: je weet perfect in welke staat je de woning koopt én van wie je koopt. In landen  waar de notaris niet dezelfde opdracht heeft als in ons land, loopt het al eens grondig mis: een woning blijkt niet te bestaan, de verkoper blijkt niet de eigenaar van de woning te zijn, ...

De notariële akte is voor burgers en ondernemers een stevige houvast: afspraken staan  zwart op wit op papier én hebben dezelfde kracht als het vonnis van een rechter. De personen die de akte hebben ondertekend, moeten de afspraken strikt nakomen.

 

Kosten verbonden aan een akte

Een andere taak die de overheid aan de notaris toevertrouwt is het innen van belastingen die je moet betalen bij bv. de aankoop van een woning.

Belangrijk: de overheid voorziet vaste tarieven voor veel tussenkomsten van de notaris. Bij de aankoop van een woning is het ereloon van de notaris  een wettelijk vastgelegd percentage van de aankoopprijs van je woning. De notaris mag niet meer vragen dan wat de wet voorziet.

 

 

Het totaalplaatje

Voor vele burgers en ondernemingen is de notaris  meer dan een verplichte passage: steeds meer mensen kloppen bij een notaris aan, om duidelijke afspraken te maken over persoonlijke en professionele projecten, ook wanneer de tussenkomst van de notaris niet wettelijk verplicht is. Dat gaat om afspraken in het kader van een relatie, een bedrijf of een erfenis.

De notaris en zijn team hebben oog voor het totaalplaatje en hanteren een ‘helikoptervisie’. Ze bekijken bijvoorbeeld wat de gevolgen zijn voor je erfrecht als je alleen maar feitelijk of wettelijk samenwoont, of wat de gevolgen zijn van je ondernemingsactiviteit op je persoonlijke bezittingen en je gezin.