Bouwen en renoveren

Belgen hebben een baksteen in de maag zegt men wel eens. Dat geldt niet enkel voor de aankoop van een woning, maar ook voor de bouw van een eigen stek na de aankoop van een stuk bouwgrond. Bij de bouw van een woning komt er veel kijken. Het bouwverhaal stopt  niet met de aankoop van een grond of een woning op een plan.

 

Het kopen een grond is een ding. Weten of je ook een vergunning krijgt om erop te bouwen is nog een ander paar mouwen. Bouwen kan niet zomaar. Er zijn regels van ruimtelijke ordening die in de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (VCRO) terug te vinden zijn. Als toekomstige ‘bouwheer’ moet je rekening houden met die regels bij het kiezen van een stuk bouwgrond en de realisatie van je bouwproject.

Sinds 1 januari 2018 spreken we niet meer van een stedenbouwkundige- en verkavelingsvergunning, maar van een omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen.

 

Fiscale regels

Koop je een grond, dan word je in principe belast aan de “klassieke” registratierechten van 12% (Voor Brussel is dat 12,5%).

Mensen die bouwen, moeten ook rekening houden met andere fiscale regels. De bouw van de woning op de grond wordt immers belast aan 21% btw.

 
 

Een omgevingsvergunning is niet hetzelfde als een verkavelingsvergunning

Een omgevingsvergunning is in principe nodig bij ingrepen die impact hebben op de ruimtelijke ordening. Het is dus een vergunning die je aanvraagt wanneer je werken wilt uitvoeren zoals (ver)bouwen, slopen, graven, aanleggen…

Een verkavelingsvergunning is een vergunning die je moet aanvragen als je een grond, gelegen in het Vlaams Gewest, wil splitsen in meerdere loten om minstens één van die loten te verkopen als bouwgrond.