Mag je op de grond bouwen?

In Vlaanderen mag je niet op elke grond zomaar beginnen bouwen. Dat een grond gelegen is in een woongebied is onvoldoende om te mogen bouwen. Een grond moet “bebouwbaar” zijn. Of een grond bebouwbaar is, blijkt uit een goedgekeurde, niet-vervallen omgevingsvergunning. Je kan als koper ook zelf voor een omgevingsvergunning zorgen. Bovendien kan je de verkoopovereenkomst sluiten onder de opschortende voorwaarde van het verkrijgen van een omgevingsvergunning om te bouwen.

Het is aan te raden  om aan de verkoper van de grond een metingsplan te vragen waaruit je de perceelsgrenzen kunt afleiden. Het is mogelijk dat de verkoper je hiervoor kosten aanrekent, maar anderzijds bespaart het je als koper later discussies over de perceelsgrenzen.

 

 
 

gemeenten kunnen afwijkende regels bepalen

Opgelet: Vrijstellingen en meldingen gelden slechts onder welbepaalde voorwaarden en bovendien kunnen gemeenten zelf afwijkende regels bepalen. Een gemeente kan een volgens de algemene regels vrijgestelde handeling toch meldingsplichtig maken. Daarnaast kan ze een volgens de algemene regels meldingsplichtige handeling toch vergunningsplichtig maken. Het is daarom raadzaam om  bij de betrokken gemeente te informeren.