Een vergunning vragen

Een grond kiezen en kopen is niet voldoende om je droomwoning te bouwen. Om je bouwproject te verwezenlijken heb je bepaalde vergunningen nodig. Je mag ook niet zomaar naar eigen goeddunken beginnen bouwen. Een koper moet zich houden aan bepaalde voorwaarden en voorschriften.

Eerst moet je het aanvraagdossier samenstellen en in dienen bij de gemeente. De wijze waarop je dat doet, hangt af van de vraag of de medewerking van een architct noodzakelijk is om de werken uit te voeren. Indien de medewerking van een architect noodzakelijk is, zal hij het dossier samenstellen. In het andere geval moet de aanvrager het dossier samenstellen.

 

Hoe beoordeelt de gemeente een vergunningsaanvraag?

Bij de beoordeling van een vergunningsaanvraag houdt de gemeente  rekening met de geldende voorschriften die op het perceel van toepassing zijn en  met de vraag of  het bouwproject in overeenstemming is met de goede ruimtelijke ordening in die omgeving.

De geldende voorschriften worden bepaald door ruimtelijke plannen (gewestelijke, provinciale, en gemeentelijke plannen). Dat kunnen ruimtelijke uitvoeringsplannen, rooilijnplannen, onteigeningsplannen, plannen van aanleg en verkavelingsplannen zijn. Daarnaast kunnen ook bepaalde voorschriften opgelegd worden door stedenbouwkundige verordeningen, die eveneens gewestelijk, provinciaal of gemeentelijk opgemaakt kunnen worden. Een voorbeeld van een stedenbouwkundig voorschrift voor het bouwen van een woning is dat een perceel in principe gelegen moet zijn in een woongebied.

Naast de geldende voorschriften, zal de gemeente ook rekening houden met de “goede ruimtelijke ordening” van de omgeving. Het bouwproject moet daarmee in overeenstemming zijn. Daarbij zal de gemeente verschillende criteria in overweging nemen zoals de functionele inpasbaarheid, de schaal, de visueel-vormelijke impact van de bouw, de veiligheid, het bodemreliëf, de lichtinval…

Zo zal je niet snel een discotheek kunnen bouwen tussen twee woningen. Een appartementsblok met 15 verdiepingen zal niet geplaatst kunnen worden tussen kleine woningen. Je zal ook rekening moeten houdenmet de privacy van de buren.