Het stedenbouwkundig attest

Een stedenbouwkundig attest is een document dat de koper van een onroerend goed meer informatie geeft over de haalbaarheid van een bepaald project of over de verkavelingsmogelijkheid van een grond. Daarom wordt een stedenbouwkundig attest vaak aangevraagd vóór de eigenlijke aanvraag tot het verkrijgen van een stedenbouwkundige- of verkavelingsvergunning. Het geeft immers aan of een project voor een vergunning in aanmerking komt.

Een stedenbouwkundig attest is dus niet gelijk te stellen met een vergunning, maar voor de koper is dat niettemin een belangrijk document, want het kan een indicatie geven over de uitvoerbaarheid van een bouwproject.

Opgelet, een stedenbouwkundig attest is slechts twee jaar geldig.

 

Waar vraag ik een stedenbouwkundig attest aan?

Je vraagt dit attest aan bij de instantie die bevoegd is voor het afleveren van omgevingsvergunningen. Dat is in de meeste gevallen de gemeente. Je kan de aanvraag per aangetekend schrijven doen, tegen afgifte met ontvangstbewijs of je kan het digitaal aanvragen (niet alle gemeenten kennen dit systeem). Bezorg de aanvraag in tweevoud.