Wat betaal je bij de notaris?

Wanneer je bij een notariskantoor aanklopt, kamp je misschien met een aantal moeilijke vragen: Wat moet ik aan de notaris betalen? Is alles wat ik betaal voor de notaris zelf? Mag de notaris mij aanrekenen wat hij wilt? Wat zijn de eigenlijke aankoopkosten? Krijg ik een afrekening? Wanneer betaal ik? Moet ik ook btw betalen? Kan ik op voorhand aan de notaris vragen wat de akte mij zal kosten?

In deze rubriek overlopen wij de belangrijkste kosten. Eén gouden tip: aarzel nooit om je notaris op voorhand meer uitleg te vragen over de kosten. Een exacte raming zal niet altijd mogelijk zijn, maar de notaris zal je wegwijs maken en je een woordje uitleg geven bij iedere kost. 

Op deze pagina vind je bovendien ook een toelichting over de afrekening van de notaris.

 

 

Belastingen

De notaris ontvangt diverse belastingen in opdracht van de overheid en stort die door aan de overheidsadministraties. Het gaat bijvoorbeeld om: registratierechten (successierechten, verkooprechten, schenkingsrechten, ...), btw, kosten voor de hypothecaire formaliteiten en recht op geschriften.

 
 

Ereloon

Dat is een vergoeding voor het werk van de notaris en zijn medewerkers. Het ereloon is ook een vergoeding voor de verantwoordelijkheid van de notaris om de rechtszekerheid te waarborgen. Hij zorgt ervoor dat zowel de overheid als andere personen je rechten, bijvoorbeeld als koper van een woning, eerbiedigen. Voor sommige akten liggen de bedragen wettelijk vast, voor andere niet. 

 

Dossierkosten

Deze kosten bevat drie elementen:

  • De administratieve kosten: Dit zijn de kosten die eigen zijn aan het kantoor die verbonden zijn aan prestaties die niet door het ereloon gedekt zijn. Onder de administratieve kosten, worden begrepen de vergoedingen voor alle (aanvullende) opzoekingen, verrichtingen en formaliteiten die in het kader van het voorbereiden, verlijden of afwerken van een akte worden gedaan en die niet voorgeschreven zijn door de wet (zoals de indiening van verzoeken aan administraties of instellingen om informatie, een vergunning of een beslissing te verkrijgen), of die wel voorgeschreven zijn door de wet voor de verrichting die voorwerp uitmaakt van de akte, maar niet uitdrukkelijk ten laste zijn van de notaris (zoals bepaalde openbaarmakingsformaliteiten voorafgaand aan of naar aanleiding van bepaalde akten). De administratieve kosten zijn forfaitair vastgelegd voor de aankoop- en kredietakten en de hypothecaire volmachten.
  • De uitgaven aan derden: ​Dit zijn de kosten die door de notaris aan derden (overheden of andere instanties) worden betaald en gedragen kosten voor rekening van zijn cliënten voor de akte, de voorbereiding, het verlijden of de afwerking ervan. Het merendeel van de akten vereist immers opzoekingen, documenten, openbaarmakingen… tegen betaling aan derden (denk bijvoorbeeld aan de stedenbouwkundige informatie).

 
 

De belastingen, het ereloon en de dossierkosten moeten altijd vóór de ondertekening van de akte aan de notaris zijn betaald. De notaris moet er immers op toezien dat de belastingen, vaak het grootste onderdeel van de kosten, aan hem zijn betaald, vooraleer de partijen de akte mogen ondertekenen. Daarom zullen de partijen al een afrekening ontvangen voor de akte wordt verleden.