Waarom aan successieplanning doen?

Nadenken over zijn eigen overlijden, is niet gemakkelijk. Maar bij belangrijke momenten in zijn leven kan het nuttig zijn om elkaar extra te beschermen. Successieplanning draait dan ook niet altijd rond het besparen van successierechten. Door een huwelijkscontract op te stellen, een schenking te doen, een testament op te stellen... neem je zelf de touwtjes in handen. Je regelt alles op voorhand, zodat toekomstige conflicten en onzekerheden worden vermeden. 

Waarom zou je op voorhand iets regelen? Het antwoord vind je in deze rubriek!

 

1. Omdat erfenissen laat komen…

Erfenissen komen vaak te laat, wordt wel eens gezegd. In artikels spreken we vaak over de ervende kinderen, maar vaak zijn de “kinderen” al in de veertig wanneer ze voor de eerste keer erven. Op het moment dat ze erven, hebben ze meestal hun leven al uitgestippeld: ze zijn gesetteld, ze hebben een woning aangekocht, ze zijn een zaak begonnen… Kinderen krijgen dus vaak een erfenis op latere leeftiid en dus op een ogenblik dat ze die misschien minder nodig hebben. Als de ouders de successie plannen, kunnen ze al een deel van het opgebouwde vermogen bij leven aan de kinderen doorschuiven. 

 
 

2. Omdat het fiscaal interessant is

De successierechten (in Vlaanderen erfbelasting) worden wel eens de ‘verdriettaks’ genoemd. Na een leven lang hard labeur komt de fiscus je zuurverdiende spaarcenten afromen… Dat vinden veel burgers onrechtvaardig. Daarom nemen meer en meer mensen maatregelen tijdens hun leven. Op die manier betalen je dierbaren zich niet blauw aan successierechten.

Zo kunnen ouders  kiezen om te schenken. De schenking aan een kind betekent voor dat kind een financieel duwtje in de rug. Bovendien betaalt het kind op dat geschonken deel ook geen belastingen meer wanneer het zal erven van de ouder.

 

3. Omdat de wet kiest wie van je erft

Successieplanning gaat niet alleen om het vermijden van een fiscale kater. Voor sommige mensen is het nadenken over het lot van hun vermogen een echte must. In onze moderne maatschappij, waar niet iedereen voor het huwelijk kiest en waar sommigen  bewust vrijgezel blijven, is er soms de nood om niet-wettige erfgenamen financieel te beschermen. Denk aan een goede vriend, een feitelijk samenwonende partner of aan stiefkinderen. Dankzij successieplanning kan je ook aan die mensen iets nalaten.

 

 

4. Omdat het gepaard kan gaan met de zorg van je persoon

Successieplanning evolueert constant. De laatste jaren zijn er dan ook tal van nieuwe instrumenten ontwikkeld die niet alleen anticiperen op de verdeling van je vermogen, maar ook rekening houden met het beheer van je vermogen en zelfs het beheer van persoonlijke zaken. Het gebruik van de schenking of het testament is gekend, maar vandaag kan je ook een zorgvolmacht opstellen, of een erfovereenkomst laten opmaken.

 

5. Omdat duidelijkheid latere conflicten vermijdt

Bekvechterij over erfenissen is een fenomeen van alle tijden. Op voorhand nadenken over welke goederen je aan welke erfgenaam nalaat of welke mate van bescherming je aan je partner wil toekennen, kan veel duidelijkheid brengen en kan toekomstige conflicten vermijden.