Vragen over Wonen (43)

 
 1. Waarom is de registratie van je huurcontract belangrijk?
 2. Heb je altijd recht op 3% verkooprecht wanneer je een woning koopt?
 3. Moet de notaris iets melden aan de fiscus bij een verkoop?
 4. Ik verkoop mijn eigendom. Hoe wordt de onroerende voorheffing verrekend?
 5. Wat is een commandverklaring?
 6. Wat is het verschil tussen een voorkooprecht en een voorkeursrecht?
 7. Hoe breng ik een veilig bod uit?
 8. Is de ene notaris duurder dan de andere?
 9. Ik heb een bod voor een woning aanvaard via een sms. Ben ik nu gebonden?
 10. Wat betekent de term voor vrij en onbelast?
 11. Wanneer betaal je btw bij de aankoop van een woning?
 12. Wat is een verkoop op lijfrente?
 13. Mijn vriend en ik zijn uit elkaar. Moeten wij naar de notaris als we zelf afspraken kunnen maken over de lening?
 14. Waarom heb je een authentieke akte nodig, als je toch al een verkoopovereenkomst hebt?
 15. Er rust een voorkooprecht op het goed dat ik wil kopen, wat betekent dit concreet voor mij?
 16. Ik heb meer geïnvesteerd in de aangekochte woning dan mijn partner, betekent dit dat ik automatisch een groter aandeel heb in de eigendom?
 17. Wat is een beding van aanwas (tontine)?
 18. Wat gebeurt met de samen aangekochte woning wanneer een van de samenwoners overlijdt?
 19. Ik ben eigenaar van een woning en ik wil verhuren aan een koppel.
 20. Wie kan een vermindering van onroerende voorheffing bekomen?
 21. Welke tip geeft de notaris aan een koppel gehuwd onder een gemeenschapsstelsel en samen bouwt op een eigen grond van één van de partners
 22. Hoe geschiedt een openbare verkoop
 23. Wat zijn de voordelen van een geschreven huurovereenkomst?
 24. Heb ik altijd een bodemattest nodig bij de verkoop van een eigendom ?
 25. Mag ik mijn eigendom afsluiten?
 26. Geniet de gezinswoning een bijzondere bescherming?
 27. Hoe kan je ervoor zorgen dat de langstlevende partner na het overlijden van de andere partner, eigenaar van de gezinswoning, in het huis kan blijven wonen?
 28. Samenwonen en huren: wat zijn je rechten en plichten in verband met de gezinswoning als feitelijk of wettelijk samenwonend bent ?
 29. Wat is een wederbeleggingsvergoeding?
 30. Wat is een hypothecaire inschrijving?
 31. Hypothecaire lening en kredietopening : wat is het verschil?
 32. Hoe groot moet het voorschot zijn bij het ondertekenen van een onderhandse verkoopovereenkomst?
 33. Wat is een voorlopige verkoopovereenkomst?
 34. Wat is het verschil tussen een onderhandse verkoopovereenkomst en een optie?
 35. Samenwonen. Een huis kopen?
 36. Eerst kopen en dan lenen?
 37. Wat na de ondertekening van de verkoopovereenkomst?
 38. Hoe legt u een aankoop vast?
 39. Kan ik als ongehuwde minderjarige een onroerend goed aankopen?
 40. Wie doet de notariskeuze bij verkoop uit de hand?
 41. Opzeg van een huurovereenkomst voor een woning.
 42. Meerwaardebelasting bij verkoop van onbebouwde onroerende goederen, wat is dat?
 43. Verkoop op lijfrente. Wat als de koper niet betaalt?