Vragen over Wonen (74)

 
 1. Waarom is de registratie van je huurcontract belangrijk?
 2. Heb je altijd recht op 3% verkooprecht wanneer je een woning koopt?
 3. Moet de notaris iets melden aan de fiscus bij een verkoop?
 4. Ik verkoop mijn eigendom. Hoe wordt de onroerende voorheffing verrekend?
 5. Wat is een commandverklaring?
 6. Wat is het verschil tussen een voorkooprecht en een voorkeursrecht?
 7. Hoe breng ik een veilig bod uit?
 8. Is de ene notaris duurder dan de andere?
 9. Ik heb een bod voor een woning aanvaard via een sms. Ben ik nu gebonden?
 10. Wat betekent de term voor vrij en onbelast?
 11. Wanneer betaal je btw bij de aankoop van een woning?
 12. Wat is een verkoop op lijfrente?
 13. Mijn vriend en ik zijn uit elkaar. Moeten wij naar de notaris als we zelf afspraken kunnen maken over de lening?
 14. Waarom heb je een authentieke akte nodig, als je toch al een verkoopovereenkomst hebt?
 15. Er rust een voorkooprecht op het goed dat ik wil kopen, wat betekent dit concreet voor mij?
 16. Ik heb meer geïnvesteerd in de aangekochte woning dan mijn partner, betekent dit dat ik automatisch een groter aandeel heb in de eigendom?
 17. Wat is een beding van aanwas (tontine)?
 18. Wat gebeurt met de samen aangekochte woning wanneer een van de samenwoners overlijdt?
 19. Wat houdt een beding van aanwas (tontine) bij aankoop van een onroerend goed in?
 20. Ik ben eigenaar van een woning en ik wil verhuren aan een koppel.
 21. Ik ben mede-eigenaar van een goed. Ben ik verplicht in onverdeeldheid te blijven?
 22. Wie kan een vermindering van onroerende voorheffing bekomen?
 23. Welke tip geeft de notaris aan een koppel gehuwd onder een gemeenschapsstelsel en samen bouwt op een eigen grond van één van de partners
 24. Hoe geschiedt een openbare verkoop
 25. Wat zijn de voordelen van een geschreven huurovereenkomst?
 26. Heb ik altijd een bodemattest nodig bij de verkoop van een eigendom ?
 27. Heeft een hypotheekoverdracht van een oude naar een nieuwe woning voordelen?
 28. Mag ik mijn eigendom afsluiten?
 29. Geniet de gezinswoning een bijzondere bescherming?
 30. Welke zijn de rechten en plichten van de eigenaar van een appartement in een flatgebouw?
 31. Hoe kan je ervoor zorgen dat de langstlevende partner na het overlijden van de andere partner, eigenaar van de gezinswoning, in het huis kan blijven wonen?
 32. Samenwonen en aankopen: wat zijn de gevolgen van een gezamenlijke aankoop?
 33. Samenwonen en huren: wat zijn je rechten en plichten in verband met de gezinswoning als feitelijk of wettelijk samenwonend bent ?
 34. Wat is een wederbeleggingsvergoeding?
 35. Wat als de administratie overgaat tot vaststelling van een tekortschatting? Welk verhaal?
 36. Wat houdt de ontvoogding van de minderjarige in en hoe kan zij worden bekomen?
 37. Hoe verloopt een openbare verkoping volgens de nieuwe procedure?
 38. Wat is een hypothecaire inschrijving?
 39. Hypothecaire lening en kredietopening : wat is het verschil?
 40. Wat betekenen de termen prijsbewimpeling en tekortschatting?
 41. Wat is een recht van hoger bod bij een openbare verkoop?
 42. Hoe kan men een hoger bod doen?
 43. Kan bij een openbare verkoop bij uitvoerend beslag/gedwongen verkoop het goed verkocht worden wanneer de eigenaar of één van de mede-eigenaars niet aanwezig is.
 44. Hoe groot moet het voorschot zijn bij het ondertekenen van een onderhandse verkoopovereenkomst?
 45. Wat is een voorlopige verkoopovereenkomst?
 46. Wat is het verschil tussen een onderhandse verkoopovereenkomst en een optie?
 47. Samenwonen : Wie huurt de woning?
 48. Samenwonen. Een huis kopen?
 49. Eerst kopen en dan lenen?
 50. Waar moet u aan denken bij het huren of verhuren van een woning?
 51. Wat gebeurt er bij een openbare verkoop?
 52. Wat na de ondertekening van de verkoopovereenkomst?
 53. Hoe legt u een aankoop vast?
 54. Kan ik als ongehuwde minderjarige een onroerend goed aankopen?
 55. Gebouw op plan kopen. Welke zekerheden heeft men?
 56. Is het nuttig contact op te nemen met de notaris in geval van openbare verkoop?
 57. Wie doet de notariskeuze bij verkoop uit de hand?
 58. Kan een eigendom, waarvan een minderjarige eigenaar is of waarin hij medegerechtigd is, uit de hand verkocht worden?
 59. Het grote nut van een plaatsbeschrijving bij het afsluiten van een huurcontract.
 60. De huurwaarborg bij het afsluiten van een huurcontract.
 61. Kan de intrest bij hypothecaire leningen of kredieten veranderen?
 62. Samenwoners scheiden: wat met het huurcontract?
 63. Opzeg van een huurovereenkomst voor een woning.
 64. Welke huurcontracten moeten authentiek opgesteld worden?
 65. Meerwaardebelasting bij verkoop van onbebouwde onroerende goederen, wat is dat?
 66. Kan een persoon, opgenomen in een rusthuis, zijn eigendom nog verkopen?
 67. Heeft u een lening nodig?
 68. Wanneer krijgt u de sleutel?
 69. Wanneer verstrijkt het recht van hoger bod bij een gerechtelijke verkoop?
 70. Moeten echtgenoten samen aanwezig zijn op een openbare verkoop?
 71. Verkoop op lijfrente. Wat als de koper niet betaalt?
 72. Kunnen ouders hun eigendom verkopen zonder toestemming van de kinderen?
 73. Wat is een kadastraal inkomen (K.I.)?
 74. Kan ik als minderjarige samen met mijn meerderjarige echtgenoot een onroerend goed aankopen?