16

Ik heb meer geïnvesteerd in de aangekochte woning dan mijn partner, betekent dit dat ik automatisch een groter aandeel heb in de eigendom?

Eén belangrijke regel dien je steeds in het achterhoofd te houden bij de aankoop van een woning: eigendom verkrijg je door een overeenkomst, niet door het betalen van de prijs. Hoeveel de ene partner feitelijk heeft betaald tegenover de andere partner zal dus in principe geen invloed hebben op de aandelen in de eigendom.

Er geldt een vermoeden dat de kopers in gelijke aandelen hebben gekocht, en dus m.a.w. in gelijke mate eigenaar zijn. Dit vermoeden kan echter weerlegd worden, bijvoorbeeld als het koppel in de overeenkomst uitdrukkelijk aangeeft dat ze ongelijke aandelen van de eigendom willen verwerven. Alleen aangeven hoeveel elk zal betalen is niet noodzakelijk voldoende om het vermoeden te weerleggen.

Partijen kunnen bij de aankoop van een onroerend goed veel regelen via een overeenkomst. Dit zal trouwens heel vaak het geval zijn. Voor een koppel zijn er verschillende situaties mogelijk indien de ene meer betaalt dan de andere. Als jouw partner bijvoorbeeld 75% van de prijs zal betalen, kan je dit doortrekken naar de eigendomsaandelen. Hij is dan voor 75% eigenaar. Je kan ook kiezen om te werken met gelijke eigendomsaandelen (elk 50%), zelfs indien de ene partner meer voor zijn rekening zal nemen.  Bovendien kan de notaris een clausule opnemen waardoor er rekening wordt gehouden met de investeringen van een partner (denk maar aan onderhoudswerken of renovatiewerken). Het is daarom van belang om stukken (zoals facturen) bij te houden.

Weet wel dat ongelijke aandelen ook betekent dat de ene meer zal moeten bijdragen in de kosten dan de andere. Bovendien heeft de aandelenverhouding ook invloed op de verdeling van de meerwaarde indien het koppel het goed verkoopt. Hoe meer aandelen in de eigendom van het huis, hoe groter het aandeel in de meerwaarde. Dit is het geval, zelfs indien de partner met minder aandelen gedurende de woontijd effectief meer heeft betaald aan het huis.

Je merkt het, bij een gezamenlijke aankoop van een woning is het van belang nauwkeurig om te gaan met de opstelling van de overeenkomst, zodat je achteraf niet met moeilijke discussies zit. De notaris helpt je graag bij deze opdracht.