De schenkingstarieven

Het belastingtarief is afhankelijk van de fiscale woonplaats van de schenker. De fiscale woonplaats van de schenker wordt beoordeeld in een tijdskader van vijf jaar voorafgaand aan de schenking. Was de schenker in de vijf jaar voorafgaand aan de schenking woonachtig in meerdere gewesten, dan zal het gewest waar de schenker het langst gewoond heeft de doorslag geven bij het bepalen van de schenkbelasting. Is de schenker geen inwoner van België dan gelden andere regels.

De plaats waar het notariskantoor zich bevindt, speelt geen  rol. De woonplaats van de begiftigde is evenmin van belang. Ook de ligging van het geschonken roerend of onroerend goed is irrelevant.