De roerende schenkingstarieven

De roerende schenkingenstarieven verschillen in de drie gewesten. Het gaat om vaste tarieven, wat betekent dat het toepasselijk tarief gelijk blijft, ongeacht de omvang van de schenking. Voorbeelden van roerende schenkingen zijn de schenking van aandelen, van geld, een bankgift, de schenking van juwelen en meubelen...